Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاحات در سیاستهای آموزش عالی اندونزی

نویسنده:

مترجم:

ISC (32 صفحه - از 37 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : آموزش عالی، آموزش، اندونزی، مؤسسات آموزش عالی، دانشجویان، توسعه، سیاستهای آموزش عالی اندونزی، توسعه آموزش عالی، برنامه، مؤسسات آموزش عالی دولتی

خلاصه ماشینی: "در سال 1969، که نخستین برنامه بلند مدت توسعه آغاز گردید، تعداد چهل و دو مؤسسه آموزش عالی دولتی در کشور وجود داشت که عبارت بودند از:بیست و شش دانشگاه عمومی، دو انستیتو فن‌آوری، یک انستیتو کشاورزی، ده انستیتو تربیت معلم و سه دانشکده هنر که مجموعا هشتاد هزار دانشجو در آنها به امر تحصیل اشتغال داشتند. برونداد مربوط به برنامه‌های تحصیلات تکمیلی کشور حدود هشت هزار نفر در سال است در حالی که نیازهای پیش‌بینی شده کشور برای توسعه آموزش عالی بیش از ده هزار نفر در سال می‌باشد(ارتقای سطح دانش کادرهای علمی موجود کشور و جدب نیروهای جدید و افزایش میزان این نیروها از 11% به 25% طی بیست سال). 13-برنامه‌های دیگری نیز جهت بهبود کیفیت و سنخیت آموزش عالی همچون افزایش ظرفیتها با هدف برقراری تناسب میان نسبت دانشجویان شاغل به تحصیل در علوم و فن‌آوری و نیازهای توسعه ملی کشور تدوین گردیده است. مشارکت در آموزش عالی سال 1995جمعیت 000/780,22 (گروه سنی 24-19) دانشجویان دولتی 000,500 خصوصی 000,365,1 علوم مذهبی 000,216 ویژه 000,224 جمع کل 000,195,2 دانشگاه آزاد 000,400 تعداد کل دانشجویان 000,595,2 نرخ مشارکت 4/11%جدول سه:ثبت نام دانشجویان براساس رشته تحصیلی{Tرشته تحصیلیمؤسسات دولتیمؤسسات خصوصیمهندسی1416علوم‌پایه1910علوم انسانی اجتماعی6774Tجدول چهار:متوسط مدت تحصیل(سال 1995){Tرشته تحصیلیدیپلم عالیکارشناسیمهندسی4/37/5علوم‌پایه7/35/5کشاورزی9/28/5بهداشت6/23/4علوم اجتماعی4/34/5Tجدول پنج:پیش‌بینی ثبت نام کل دانشجویان برای سالهای 1995-2020(ارقام به هزار است) {Tمؤسسهسال199520002005201020152020دولتی50059071585010101200خصوصی140022002900360042004700غیره400350305250220200جمع230031403920470054306100Tجدول شش:پیش‌بینی ثبت نام کل دانشجویان در مؤسسات دولتی برای سالهای 1995-2020(ارقام به هزار است) {Tمؤسسهسال199520002005201020152020علوم مهندس70140210285380500علوم‌پایه9511014190250305علوم اجتماعی335340360375380395جمع50059071585010101200Tجدول هفت:پیش‌بینی ثبت نام دانشجویان در مؤسسات دولتی برای سالهای 2020-1995 براساس نوع مؤسسه(ارقام به هزار است) {Tنوع مؤسسهتعداد مؤسسهعلوم مهندسیعلوم‌پایهعلوم اجتماعیجمع19952020199520201995202019952020دانشگاه335022092285274270389775انستیتو تربیت معلم12----80908090مؤسسه هنر5----4545پلی تکنیک202050354102765مؤسسات جدید:دانشگاه5-10-15-20-45پلی تکنیک155-220-----220جمع70500953053353955001200Tجدول هشت:پیش‌بینی میزان ثبت نام دانشجویانی که در طرح توسعه رشته‌های مهندسی برای سالهای 1995-2020 اضافه می‌گردند{Tبرنامه توسعه در دانشگاهها2000-19952005-20002010-20052015-20102020-2015جمعتوسعه ظرفیت000,35000,7000,7000,7000,12000,68توسعه رشته‌ها000,5000,3000,3000,3000,17000,31دپارتمان‌های جدید*000,10000,10000,10000,20000,25000,75(20)(20)(30)(40)(40)(150)مؤسسات جدید*000,2000,2000,2000,2000,2000,10(1)(1)(1)(1)(1)(5)جمع دانشگاهها000,52000,22000,22000,32000,42000,170برنامه توسعه در مؤسسات پلی تکنیک2000-19952005-20002010-20052015-20102020-2015جمعتوسعه ظرفیت000,10000,5000,5000,5000,5000,30توسعه رشته‌ها000,2000,3000,3000,3000,17000,28مؤسسات جدید*500045000500006000060000220000(10)(30)(35)(40)(40)(155)جمع مؤسسات پلی تکنیک000,17000,52000,57000,67000,67000,260جمع افزایش نهایی000,69000,74000,79000,99000,109000,430T *ارقام درون پرانتزها تعداد دپارتمانهای جدید را نشان می‌دهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.