Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل روابط میان شاخصهای گوناگون علم و فن آوری با توسعه صنعتی در کشورهای جهان (با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1380 - شماره 19 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 59 تا 92)

کلیدواژه ها : شاخص های علم و فن آوری ،توسعه صنعتی ،روش همبستگی کانونی ،سیاست های علم و فن آوری ،توسعه فن آورانه (تکنولوژیکی)

کلید واژه های ماشینی : توسعه صنعتی ،همبستگی کانونی ،علم و فن‌آوری ،روش همبستگی کانونی ،کانونی ،شاخصهای علم و فن‌آوری ،هزینه‌های تحقیق و توسعه ،تحقیق و توسعه ،شاخصهای توسعه صنعتی ،صادرات با فن‌آوری سطح ،شاخصهای توسعه ،فن‌آوری سطح بالا ،تحلیل روابط ،کشورهای در حال توسعه ،فن‌آوری بر توسعه ،متغیره ،شاخصهای علم ،سطح علم و فن‌آوری ،توسعه علم و فن‌آوری ،کشورهای صنعتی ،بررسی جدولهای همبستگی ،توسعه علم ،جدولهای همبستگی شاخصها ،متغیرهای کانونی ،تجزیه به عوامل ،درصد هزینه ،صادرات صنعتی ،جدولهای همبستگی ،توسعه کشورها ،مقیاس‌بندی چند

اگر نگاهی به سیر تاریخی نظریات توسعه بیفکنیم، درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید بر آن دارند که توسعه مبتنی بر علم و فن آوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و فن آوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم آن ارایه شود. اما از آنجا که واژه توسعه مفهومی بسیار عام و فراگیر دارد و تعریف شاخصهای جامع و مانع برای آن بسیار دشوار است، ما یکی از بارزترین وجوه آن یعنی توسعه صنعتی را در این مقاله برگزیده ایم و رابطه این وجه را با شاخص های علم و فن آوری در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده ایم. طبیعی است که بارزترین جنبه علم و فن آوری، دانشگاه ها و تحقیقات هستند؛ در این مقاله نیز تاکید زیادی بر آنها و نوع ارتباطشان با صنعت و توسعه صنعتی صورت گرفته و تلاش شده است تا نقش دولت نیز در ایجاد و اصلاح این ارتباط بر مبنای یافته های آماری تبیین گردد. روش به کار رفته برای این تحقیق، روش همبستگی کانونی (متعارف) است که از تکنیکهای جدید آمار چند متغیره محسوب می گردد و در مرور ادبیات انجام شده سابقه ای مبنی بر استفاده از آن در موضوع مورد تحقیق یافت نشده است. در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی از خروجی های تحقیق صورت و بر مبنای آن پیشنهادهای خاص برای ایران در راستای ارتقای سطح علم و فن آوری و نیز توسعه صنعتی و همچنین اصلاح رابطه میان آنها ارایه گشته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.