Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی بیگانگی اجتماعی - فرهنگی/ بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه های دولتی تهران

نویسنده: ؛

زمستان 1381 - شماره 26 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (64 صفحه - از 119 تا 182)

کلیدواژه ها : انزوای ارزشی و بیگانگی فرهنگی ،رضایت از زندگی ،ضدیت با جامعه ،ستیز با والدین سازگاری و همنوایی اجتماعی ،قانون‌گرایی ،موقعیت تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : احساس ستیز با والدین ،رضایت از زندگی ،بیگانگی اجتماعی ،انزوای ارزشی ،بیگانگی فرهنگی ،بررسی انزوای ارزشی ،ستیز با والدین ،متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی ،ستیز ،متغیرهای مطلوبیت شرایط آموزشی ،ضدیت با جامعه ،تحصیلی ،احساس ستیز ،احساس ستیز با جامعه ،تحلیل مسیر انزوای ارزشی ،محیطهای آموزشی ،احساس بیگانگی ،متغیرهای مطلوبیت ،مطلوبیت شرایط آموزشی ،نظام اجتماعی ،احساس بیگانگی فرهنگی ،متغیر رضایت از زندگی ،بیگانگی انسان ،مفهوم بیگانگی ،تهران در سال تحصیلی ،بیگانگی به مفهوم ،احساس بیگانگی اجتماعی ،ستیز با جامعه ،میزان بیگانگی فرهنگی ،طریق متغیرهای مطلوبیت

در پرتو مبانی نظری تحقیق، ضمن تدوین 7 فرضیه که ناظر بر رابطه متغیر اصلی حقیق(انزوای ارزشی)و روابط میان هر یک از متغیرهای علی بود، با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه هدایت شده از 144 نفر دانشجو، که از بین 91605 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 79-80 و به طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با دقت احتمالی مطلوب 05 d و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات مربوط به ابعاد آسیب شناختی فرهنگی در محیطهای دانشجویی جمع‌آوری گردید.بر اساس نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر انزوای ارزشی، می‌توان استدلال کرد که این متغیر متأثر از عوامل مختلفی است که در شبکه‌ای از روابط علی با یکدیگر و به صورت مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغییرات آن را مجموع متغیرهای علت (X)بیان می‌کند.در این مدل، متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی، مطلوبیت شرابط آموزشی، SES رضایت از زندگی، احساس ستیز با والدین و ضدیت با جامعه هم، به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، (*)این مقاله مأخوذ و تلخیصی است از طرحی تحقیقاتی تحت عنوان«آسیب‌شناسی اجتماعی جوانان:بررسی انزوای ارزشی و مشارکت فرهنگی در محیطهای دانشجویی کشور»که در قالب یکی از پروژه‌های مصوب طرح جامع نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و با حمایت مالی آن مؤسسه در سال 1380 انجام یافته است.بر انزوای ارزشی اثر گذاشته‌اند.همچنین، انزوای ارزشی بازتابی از تأثیرات متقابل متغیرهای علت و منتج از مجموعه از خوردهای این عوامل است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.