Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور در ایران

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1382 - شماره 27 و 28 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (30 صفحه - از 97 تا 126)

کلیدواژه ها : ایران ،دانشگاه ،رضایت شغلی ،هیأت علمی ،دانش آموخته خارج از کشور

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،رضایت شغلی اعضای هیأت‌علمی ،اعضای هیأت‌علمی ،شغلی اعضای هیأت‌علمی ،شغلی ،هیأت‌علمی ،رضایت شغلی هیأت‌علمی ،آموزش عالی ،انگیزشی ،افزایش رضایت شغلی ،کشورهای در حال توسعه ،بهبود رضایت شغلی ،اعضای هیأت‌علمی مشارکت ،اعضای هیأت‌علمی دانش‌آموخته خارج ،عوامل انگیزشی ،دانش‌آموخته خارج از کشور ،گروه‌های آموزشی ،عوامل رضایت شغلی ،دسته از اعضای هیأت‌علمی ،توسعه اقتصادی ،آموزش عالی ایران ،عوامل اقتصادی ،عالی ،هیأت‌علمی دانش‌آموخته خارج ،استقلال دانشگاه‌ها ،حمایت مالی از دانشگاه‌ها ،ایجاد رضایت شغلی ،خارج از کشور ،دانشگاه‌های دولتی در ایران ،متغیرهای رضایت شغلی

این تحقیق عوامل مرتبط با رضایت شغلی را در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی در ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.در این تحقیق، 481 نفر از اعضای هیأت علمی مشارکت داشتند.برای تعیین عوامل و متغیرهای رضایت شغلی از تحلیل عاملی استفاده شد.نتایج نشان دادند که رضایت شغلی با عوامل اقتصادی، آموزشی، تفریحی و رفاهی، لوازم و تجهیزات، انگیزشی ارتباط دارد.برای ارزیابی تأثیر این عوامل بر متغیر تابع(رضایت شغلی)نیز از رگرسیون گام به گام استفاده گردید.در نتیجه این تحلیل، عوامل اقتصادی و انگیزشی در الگو باقی ماندند؛و لذا آشکار گردید که این دو عامل نقش بزرگتری را در رضایت شغلی هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور ایفا می‌کنند.در این مقاله پیشنهاد شده است که بهبود رضایت شغلی در میان این دسته از اعضای هیأت علمی به تغییرات بنیادی نیاز دارد.برخی از مصادیق این تغییرات به مثابه پیش شرطهایی برای بهبود رضایت شغلی اعضای هیأت علمی از این قرارند:توسعه اقتصادی، حمایت مالی از دانشگاه‌ها، تغییر ساختار، استقلال دانشگاه‌ها، مشارکت هیأت علمی، تقویت گروه‌های آموزشی و حاکمیت فرهنگ علمی.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.