Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر ترجمه کتابهای «گروه های رویاروی» و «تغییر رفتار در کلاس درس»

نویسنده:

(16 صفحه - از 97 تا 112)

خلاصه ماشینی:

"جنبه‌های روانشناختی امر ترجمه(از جمله رمزگشایی و رمزگردانی)که نایدا نیز در گفتار خود بدان اشارتی نموده است خود جای بحث و نظر بیشتری دارد اما آنچه از حاصل این گفتار برمی‌آید دستیابی بر سه عامل تسلط بر زبان مبدأ، تسلط بر زبان مقصد و تسلط بر محتوای مورد ترجمه در ارزیابی و نقد ترجمه است. نخست توجه کنید به مواردی از کتاب«گروههای رویاروی» -«ناانسان‌سازی»(ص 23)در مقابل Dehumanization بجای«انسانیت زدایی» -«مقاومت در برابر بیانات شخصی یا اکتشاف»(ص 29)در ترجمه Resistance to personal exoression or exploration که معادلی خطا است و ترجمه نسبة صحیح عبارت فوق چنین است:مقاومت در برابر کشف یا اظهار خود(خوداظهاری)-«احساسات عشق‌آلود»، (ص 57)در ترجمه loving feelings بجای«احساسات محبت آمیز»-ناساختارمند»، (ص 67)در مقابل unstructured بجای«بی‌ساختار»-دستکاری کننده»، (ص 92)در ترجمه manipulative بجای«مهار کننده»و با توجه به متن«نافذ»یا«سلطه‌جو»-«کنش آماده‌سازی-کلیما»، (ص 51)در ترجمه climate-setting function بجای «عمل زمینه‌سای»یا«عمل مساعد نمودن جو گروه»این معادل‌سازی‌ها نیز از کتاب تغییر رفتار در کلاس درس انتخاب شده است:-«اختلال هیجانی»، «ص 54)در مقابل emotionally disturbed بجای«دارای اختلال هیجانی»-«رفتارهای منزوی»، (ص 59)در ترجمه isolate behavior که برای آن«رفتار انزواطلبانه»معادلی مناسب‌تر است. (ص 78)فلات طبیعة در ترجمه plateau آمده است که البته در معنایی جغرافیایی صحیح است اما در یک متن روانشناختی و زمانی که درباره گروه‌های رویاروی بحث می‌شود بجاست که به معنای دیگر plateau در فرهنگ لغات توجه کنیم:«شرایط یا سطح ثابت و بدون تغییر، به مرحله عدم تغییر و ثبوت رسیدن»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.