Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرمهای کوتاه مقیاس و کسلر کودکان برای استفاده در ایران

نویسنده:

(14 صفحه - از 67 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : خطای معیار اندازه‌گیری فرمهای کوتاه ،فرم‌های کوتاه مقیاسهای و کسلر ،مقیاس هوش و کسلر کودکان ،اطلاعات ،خطای معیار اندازه‌گیری ،هوشبهر ،هوشی ،بررسی فرمهای کوتاه مقیاس ،مقیاس ،فرمهای کوتاه ،هوشبهر کل و هوشبهر تخمینی ،کودکان ،خطای معیار اندازه‌گیری اطلاعات ،فرمهای کوتاه مقیاس هوشی ،خطای معیار اندازه‌گیری فرم چهارتائی ،آزمون‌های اطلاعات و تکمیل تصاویر ،آزمون‌های ،محاسبه خطای معیار اندازه‌گیری ،مقیاس و کسلر کودکان ،توافق طبقه‌بندی هوشبهر تخمینی فرم‌های ،محاسبه خطای معیار اندازه‌گیری فرم‌های ،نمرات هوشبهر فرم اصلی آزمون ،معیار اندازه‌گیری فرمهای کوتاه محاسبه ،اطلاعات و تکمیل تصاویر ،نمرات ،اعتبار ،هوشبهر فرم اصلی آزمون محاسبه ،هوشبهر تخمینی ،تکمیل تصاویر بهترین ترکیب ،طبقه‌بندی هوشبهر در فرم‌های کوتاه

خلاصه ماشینی:

"15 در بررسی اعتبار مقیاسهای کوتاه شده سه شرط اساسی توسط رزنیک‌وانتین 16 مطرح گردیده‌است:1)ضریب همبستگی هوشبهر مقیاس کوتاه با هوشبهر حاصل از مقیاس کامل بسیار بالا باشد، 2)طبقه‌بندی هوشبهر از آزمودنی‌ها در هر دو مقیاس ثابت بماند، 3)تفاوت بین میانگین هوشبهرهای حاصل از فرم کوتاه و مقیاس اصلی با استفاده از آزمون«تی»معنی‌دار نباشد. هنجاریابی مقیاس هوش وکسلر کودکان در شهر شیراز امکان تهیه فرمهای کوتاه مقیاس ویسک-آر را در ایران فراهم آورد و هدف از پژوهش حاضر انتخاب بهترین فرمهای 2، 3 و 4 تائی برای استفاده در ایران و محاسبه هوشبهرهای تخمینی فرم‌های کوتاه و بررسی خطای معیار اندازه‌گیری آنها می‌باشد. به منظور تبدیل نمرات ترازشده آزمون‌های هریک از فرمهای کوتاه به هوشبهر تخمینی از روش ارائه شده توسط تلگن و بریگز استفاده گردید و معادله تبدیل نمرات ترازشده به هوشبهر تخمینی برای بهترین فرم‌های 2، 3 و 4تائی بکار گرفته شد. آزمون‌های اطلاعات و تکمیل تصاویر به جهت این که توانائی‌هایم تفاوت کلامی و غیر کلامی(عملی)را اندازه‌گیری می‌نمایند بهتر از ترکیب آزمون‌های واژه‌ها و فهم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1 ضریب اعتبار و معادله هوشبهر فرمهای کوتاه مقیاس هوشی وکسلر کودکان توضیح 1:جمع نمرات ترازشده ( X توضیح 2:خوانندگان گرامی برای مطالعه بیشتر و در زمینه محاسبه معادله تبدیل نمرات به هوشبهر تخمینی می‌توانند به(1982) Sattler صفحات 161 و 162 مراجعه نمایند. بطور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشانگر توافق بین طبقه‌بندی هوشبهر حاصل از فرمهای کوتاه شده و فرم کامل در خصوص کودکان دارای هوش متوسط(هوشبهر 109-90)به میزان 71 تا 80 درصد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.