Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقیاس دو آزمون هوشی فرهنگ- ناوابسته کتل برای کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز

نویسنده: ؛

بهار 1378 - شماره 28 (20 صفحه - از 21 تا 40)

کلیدواژه ها : هنجاریابی مقیاس ،آزمون هوشی فرهنگ ناوابسته ،سنجش هوش کودکان ،هوش سیال

کلید واژه های ماشینی : آزمون هوشی ،کتل ،آزمون هوشی فرهنگ ،آزمون هوشی کتل ،آزمون با آزمون هوشی ،گروه سنی ،هوشبهر ،نمرات آزمون با آزمون ،آزمون کتل ،معدل تحصیلی ،هوشی ،ابتدایی ،همبستگی نمرات آزمون ،نمرات دختران و پسران ،روایی همبستگی نمرات آزمون ،دختران و پسران ،مدارس ابتدایی ،نمرات آزمون ،ناوابسته کتل ،نمرات هوشبهر ،تحصیلی ،نمرات در سنین ،نمرات خام به نمرات ،سنی ،آزمودنیها ،پیشرفت تحصیلی ،هوشبهر آزمودنیها ،پایایی آزمون ،رابطه سن و نمره ،مقایسه نمرات

هدف از پژوهش حاضر تهیه اطلاعات هنجاری برای مقیاس دو آزمون هوشی فرهنگ-ناوابسته کتل برای کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز بود.این مقیاس از چهار زیر آزمون:زنجیرها، طبقه‌بندی‌ها، ماتریس‌ها و شرط ها تشکیل شده است و دارای دو گونه الف و ب می‌باشد.برای وصول به هدف فوق 1230 نفر(606 دختر و 624 پسر)از دانش آموزان کلاسهای چهارم ابتدایی تا سوم راهنمایی شهر شیراز انتخاب شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند.برای بررسی پایایی آزمون از روشهای باز آزمایی، گونه‌های همتا، تنصیف و آلفا کرونباخ استفاده شد.ضرایب حاصله به ترتیب برابر با 70/0، 77/0، 84/0، 78/0بود.به منظور احراز روایی همبستگی نمرات آزمون با آزمون هوشی اوتیس، معدل تحصیلی و همچنین سیر تغییر نمرات در سنین مختلف محاسبه گردید.برای دستیابی به نمرات هنجار ابتدا به منظور کاهش کشیدگی، نمرات خام به نمرات هنجار و سپس به نمرات استاندارد هوشبهر، با میانگین 100 و انحراف معیار 24، تبدیل شدند. نمرات معیار هر گروه سنی نیز به ترتیب مذکور محاسبه شد.در این پژوهش تفاوت عملکرد دختران و پسران و طبقات اقتصادی-اجتماعی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج بیانگر تفاوت معنی‌دار بین نمره دختران و پسران و همچنین مؤثر بودن تحصیلات و شغل والدین بر نمره آزمودنی‌ها بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.