Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای ،دانش‌آموزان ،میان دانش‌آموزان دختر و پسر ،دختران و پسران ،اضطراب امتحان ،باورهای انگیزشی ،تنظیمی ،مقایسه باورهای انگیزشی ،عملکرد تحصیلی ،یادگیری در میان دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع ،پسران مراکز تیز هوشان ،تفاوت ،مقایسه ،پژوهش ،راهبردهای شناختی ،استفاده از راهبردهای شناختی ،میان دختران و پسران ،عامل باورهای انگیزشی تفاوت معنا ،دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ،پرسشنامه ،میان دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ،زمینه باورهای انگیزشی تفاوت معنا ،راهبردهای شناختی میان میانگین نمره ،مقایسه تفاوت میانگین نمره دختران ،تفاوت معنا دار میان گروهها ،مؤلفه ،تفاوت معنا دار میانگین نمره ،تکالیف ،میانگین نمره دختران

بررسی تفاوتهای جنسیتی در حوزه‌های متفاوت شناختی و رفتاری در گروه‌های مختلف دانش‌آموزان، از جمله مباحث مورد نظر روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان تعلیم و تربیت است.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش در درجه اول بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و خود تنظیمی برای یادگیری در بین دختران و پسران مراکز تیز هوشان شهر شیراز، و در درجه بعد، بررسی همین عوامل در میان دانش‌آموزان، با سطوح متفاوت عملکرد تحصیلی بوده است. 3. یافته‌ها نتایج به دست آمده به قرار ذیل است: 1-نتایج پژوهش در رابطه با سؤال اول، در مورد تفاوت میان دختران و پسران مراکز تیز هوشان در زمینه راهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری، نشان داد که: بین میانگین نمره پسران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود و دختران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود ، تفاوت معنا داری وجود ندارد. تحلیل اطلاعات در مورد سه جزء باورهای انگیزشی(خود کفایتی، ارزش درونی و اضطراب امتحان نشان داد که: الف)در زمینه خود کفایتی بین میانگین نمره دختران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود و پسران‌ به تصویر صفحه مراجعه شود تفاوت معنا داری وجود نداشت. تحلیل اطلاعات در مؤلفه‌های خود تنظیمی برای یادگیری(راهبردهای شناختی و خود تنظیمی)نشان داد که: الف)در زمینه استفاده از راهبردهای شناختی میان میانگین نمره گروههای مختلف با عملکرد تحصیلی(بالا، متوسط و پایین)تفاوت معنا داری وجود دارد(جدول شماره 2). سؤال دوم:آیا بین دانش‌آموزان دختر و پسر مراکز تیز هوشان در زمینه باورهای انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد؟نتایج پژوهش نشان داد که میان دختران و پسران، در زمینه باورهای انگیزشی تفاوت معنا داری وجود دارد)p>003/0(؛این تفاوت در زمینه سه جزء مختلف باورهای انگیزشی(خود کفایتی، ارزش و اضطراب امتحان)نیز مورد بررسی قرار گرفت که تنها در بعد اضطراب امتحان، میان دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.