Skip to main content
فهرست مقالات

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (ویژه والدین)

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1378 - شماره 29 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی ،پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان ،مشکلات رفتاری ،پرسشنامه مشکلات رفتاری ،مشکلات رفتاری کودکان ،ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان ،تکمیل بررسی روائی پرسشنامه ،نمرات تراز شده ،کودکان پیش‌دبستانی ،رفتاری کودکان ،تهیه پرسشنامه ،انحراف استاندارد ،تهیه پرسشنامه مشکلات رفتاری ،تهیه پرسشنامه ارزیابی ،بررسی روائی سازه پرسشنامه ،ضریب همبستگی ،پرسشنامه مشکلات رفتاری ویژه ،معلمان از رفتار کودکان ،گروه‌های سنی ،رفتار کودک ،ساله ،وزن عاملی پرسش‌های عامل ،مشکلات رفتاری ویژه معلم ،نمرات دو گروه ،پیش‌دبستانی ،ویژه والدین ،مهد کودک ،میانگین نمرات ،وزن عاملی پرسش‌های ،پایائی

هدف از این پژوهش تهیه پرسشنامه ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان 3 تا 6 ساله توسط والدین بود.برای این منظور پس از بررسی منابع موجود پرسشنامه‌ای حاوی بیست و چهار پرسش درجه بندی شده دارای سه پاسخ بیشتر اوقات، بعضی اوقات و هرگز فراهم آمد.سپس از بین مهدهای کودک و کلاسهای آمادگی دولتی و خصوصی در شیرازه مهد کودک به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه برای والدین تمام کودکان 3 تا 6 ساله ارسال شد.نهایتا والدین 746 کودک پرسشنامه را تکمیل و عودت دادند.به منظور هنجار یابی، نمرات خام به نمرات تراز شده t با میانگین 50 و انحراف استاندارد 10 تبدیل شد.به منظور بررسی روائی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عوامل استفاده شد.ابتدا تحلیل عوامل با مؤلفه‌های اصلی و سپس چرخش مایل انجام و چهار عامل استخراج شد که نقص توجه، ترس، رفتار اجتماعی و پرخاشگری نام گرفت.همچنین مقایسه‌ای بین نمرات دو گروه از کودکان که نمرات کل آنان بیشتر از یک انحراف استاندارد کمتر و یا بیشتر از میانگین بود، انجام شد.در تمام عوامل تفاوت میانگین نمرات دو گروه با استفاده از آزمون t معنی‌دار بود.به منظور تکمیل بررسی روائی پرسشنامه بررسی دیگری بر روی یک گروه بالینی 41 نفری از کودکان مراجعه کننده به (*)استاد یار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.