Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روایی و پایایی مقیاس نومیدی بک در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده: ؛

پاييز 1381 - شماره 36 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 26 تا 39)

کلیدواژه ها : مقیاس نومیدی بک ،تحلیل عاملی ،افسردگی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس نومیدی بک ،پایایی مقیاس نومیدی بک ،نومیدی ،پرسشنامه افسردگی بک ،بک ،مقیاس نومیدی ،آزمون افسردگی بک ،نومیدی بک ،افسردگی بک ،بررسی روایی مقیاس نومیدی ،پایایی مقیاس نومیدی ،پرسشنامه افسردگی ،روایی و پایایی ،نومیدی در مورد آینده ،پرسشهای مقیاس با نمره ،بررسی روایی ،عاملی آزمون نومیدی بک ،روایی همزمان مقیاس نومیدی ،نمرات آزمودنی‌ها در مقیاس ،نمره‌های پرسشنامه افسردگی بک ،پایایی مقیاس ،عاملی مقیاس نومیدی بک ،آزمون نومیدی بک ،نومیدی و آزمون افسردگی ،ضریب همبستگی ،پرسشهای مقیاس نومیدی ،انحراف معیار ،آزمون همبستگی ،انحراف معیار نمرات ،افسردگی بالا

به منظور بررسی روایی مقیاس نومیدی بک، نسخه انگلیسی آن، با رعایت اصول مربوط به ترجمه آزمون‌های روانی، از انگلیسی به فارسی برگردانده شد.سپس، آزمون به دست آمده، همراه با آزمون افسردگی بک، روی گروهی از دانشجویان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید.نتایج حاکی از آن بود که بین مقیاس نومیدی و آزمون افسردگی بک، همبستگی معنی‌داری در جهت مثبت وجود داشت.علاوه بر این، افراد دارای افسردگی بالا و شدید نسبت به افراد دارای افسردگی پایین و خفیف، در مقیاس نومیدی بک، نمرات بالاتری کسب نمودند و تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی‌دار بود.این یافته‌ها حاکی از روایی همزمان مقیاس نومیدی بک در بین دانشجویان می‌باشد.همچنین، با استفاده از روش بازآزمایی، پایایی بالایی برای مقیاس فوق پیدا شد. ضریب همسانی درونی(آلفای کرونباخ)مقیاس نیز نسبتا بالا بود و پرسشهای مقیاس با نمره کل آزمون همبستگی مثبت و معنی‌دار داشتند.با انجام تحلیل عاملی روی داده‌های به دست آمده بر اساس مقیاس نومیدی بک، پنج عامل زیر استخراج گردید:1-یأس در دستیابی به خواسته‌ها؛2- عدم اطمینان به آینده؛3-بدبینی؛4-نومیدی در مورد آینده؛5-انتظار منفی نسبت به آینده.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.