Skip to main content
فهرست مقالات

انتخاب آگاهانه و تحصیل در رشته کشاورزی

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1381 - شماره 36 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (11 صفحه - از 100 تا 110)

کلیدواژه ها : کیفیت آموزش ،دانشجویان کشاورزی ،انگیزه تحصیل ،انتخاب رشته ،آموزش خودگردان

کلید واژه های ماشینی : تحصیل در رشته‌های کشاورزی ،رشته‌های کشاورزی ،تحصیل در رشته ،انگیزه ورود به دانشگاه ،آزمون ورودی دانشگاه ،علاقه‌مندی ،دانشکده کشاورزی ،آزمون ورود به دانشگاه ،ورود به دانشگاه ،دانشجویان ورودی سال ،آزمون ورودی ،تحصیلی ،علاقه‌مندی دانشجویان ،علاقه‌مندی به تحصیل ،ادامه تحصیل ،هدف‌های ورود به دانشگاه ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان کشاورزی ،رشته تحصیلی ،انتخاب رشته ،تحصیلی دانشجویان ،علاقه‌مندی دانشجویان کشاورزی ،علاقه‌مندی به کشاورزی ،زمان آزمون ورودی ،آزمون ورود ،میزان علاقه‌مندی دانشجویان ،انگیزه و علاقه‌مندی ،علاقه‌مندی به رشته ،سایر دانشجویان ،انگیزه تحصیل

کیفیت آموزشی، شاخصه‌های مختلفی دارد که مهمترین آنها عملکرد تحصیلی دانشجویان است.از سازه‌های تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، انگیزه و علاقه‌مندی دانشجو است.این موضوع بدلیل اهمیت، مورد کنکاش قرار گرفت تا ابعاد انگیزه ورود به دانشگاه و علاقه‌مندی به تحصیل در رشته‌های کشاورزی بیشتر شناخته شود.پژوهش حاضر با روش توصیفی طراحی شد و با استفاده از فن پیمایش و بهره‌گیری از پرسشنامه بانجام رسید.روایی ظاهری پرسشنامه با نظر متخصصین رشته و پایایی ان با انجام یک مطالعه راهنما با ضریب 68/0- a ضرسی همبستگی بازآزمایی معادل 07/0- r مورد تأیید قرار گرفت.جمعیت مورد مطالعه، دانشجویان ورودی سال 1376 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز(292 نفر)بودند که از این تعداد 247 پرسشنامه دریافت کردند و پس از واکاوی، 234 پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفت.در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای مختلف نظیر فراوانی، آنالیز واریانس، DSL ، آزمون تی، noxocliW و مجذور کای استفاده شد.نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان کشاورزی مهمترین انگیزه برای ادامه تحصیل خود را، «کسب علم بعنوان یک امر با ارزش، اظهار کرده‌اند؛ولی این مورد را برای سایر دانشجویان.در رتبه یازدهم قرار داده و احساس می‌کنند که برای دیگر دانشجویانبرخورداری از مزایای مادی و شغلی بهتر اولین انگیزه برای ورود به دانشگاه است.در این تحقیق همچنین، ویژگی هدف‌های ورود به دانشگاه مثل امیدواری، صراحت، و واقع‌گرایی مورد سنجش قرار گرفت و میزان آن بین دانشجویان در حد ضعیف تشخیص داده شد.در نهایت توان دانشجویان به کسب دانش و مهارت از طریق نظام آموزش خودگران ارزیابی شد و زمینه‌های ششگانه برنامه‌های آموزشی در حد ضعیف تا متوسط برآورد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.