Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1381 - شماره 36 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 147 تا 158)

کلیدواژه ها : مهارتهای اجتماعی ،مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ،روایی-پایایی

کلید واژه های ماشینی : سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ،مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ماتسون ،روایی مقیاس سنجش ،سنجش مهارتهای اجتماعی ،ماتسون ،نمره کل مقیاس تفاوت ،مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ،رابطه با همسالان ،پژوهش ماتسون و همکاران ،دختران و پسران ،نمره کل مقیاس ،مهارتهای اجتماعی مناسب ،مهارتهای اجتماعی دختران ،بررسی پایایی ،مقیاس مهارتهای اجتماعی ،نمره کل ،همسالان ،ماتسون و همکاران ،پژوهش ماتسون ،عامل مربوط به رابطه ،پایایی مقیاس ،بررسی روایی ،روایی سازه مقیاس ،کل مقیاس ،نمرات پسران ،کودکان و نوجوانان ،مهارتهای اجتماعی نوجوانان ،رفتارهای اجتماعی

هدف از مطالعه حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون و فرهنگ ایرانی و نیز مقایسه مهارتهای اجتماعی دختران و پسران نوجوان دبیرستانی بود.برای این منظور، مقیاس یاد شده به 562 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی شیراز داده شد و پس از تکمیل، با استفاده از یک شاخص 5 درجه‌ای نمره‌گذاری گردید.برای محاسبه پایایی مقیاس، از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده گردید و ضرایب مطلوب و مناسبی بدست آمد.برای بررسی روایی سازه مقیاس یاد شده، از روش تحلیل عوامل استفاده شد و پنج عامل بدست آمد.در عامل مربوط به مهارتهای اجتماعی مناسب، نمرات دختران به نحو معنی‌داری بیشتر از پسران و در عامل مربوط به رابطه با همسالان، نمرات پسران به نحو معنی‌داری بیشتر از دختران بود.اگر چه که در نمره کل مقیاس تفاوت معنی‌داری بین این دو جنس مشاهده نگردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.