Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1381 - شماره 37 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 73 تا 82)

کلیدواژه ها : باروهای انگیزشی ،راهبردهای شناختی ،خودتنظیمی ،عوامل جمعیت

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان ،پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی در درس ،رشته تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،استفاده از راهبردهای شناختی ،تحصیلی ،انگیزشی ،دانشجویان در درس آمار ،باورهای انگیزشی ،درس آمار ،راهبردهای یادگیری ،راهبردهای شناختی ،خودکفایتی ،نمره درس آمار دانشجویان ،خودکفایتی و اضطراب امتحان ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع ،نمره درس آمار ،متغیرهای مستقل ،عوامل انگیزشی ،درس آمار دانشجویان ،متغیرهای رشته تحصیلی ،جنسیت و رشته تحصیلی ،نمره آمار ،متغیر مستقل پژوهش ،متغیرهای خودکفایتی ،راهبردهای شناختی و خودتنظیمی ،ارزش درونی ،تحصیلی دانشجویان ،پژوهش حاضر

گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 140 دانشجو(63 دختر و 77 پسر)بود و از پرسشنامه‌ام. اس.ال.کیو، براساس 5 مؤلفه خود کفایتی، ارزش درونی، اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و خود تنظیمی، به عنوان ابزار سنجش استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی پرسشنامه احراز گردید.نتایج حاصل بیانگر آن بود که از میان 7 متغیر مستقل پژوهش، 3 متغیر مربوط به رشته تحصیلی، خود کفایتی و اضطراب امتحان به‌طور معنی‌دار نمره آمار را پیش‌بینی می‌نمود. در حالی که رشته تحصیلی، و خود کفایتی به‌طور مثبت نمره آمار را پیش‌بینی می‌کرد؛تاثیر اضطراب امتحان بر نمره این درس منفی بود.به‌طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار بیش از آنکه به وسیله جنسیت و متغیرهای شناختی (راهبردهای شناختی و خود تنظیمی)پیش‌بینی شود؛به وسیله عوامل انگیزشی؛به ویژه مورد بررسی قرار گرفت و برخی از کاربردهای آن مورد بحث قرار گرفت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.