Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کارکردهای مهارت های ارتباطی «غیر کلامی» و «گوش دادن مؤثر» در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در سامان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 29 تا 46)

کلیدواژه ها : مهارت‌های ارتباطی ،ارتباط غیر کلامی ،گوش دادن مؤثر ،سازمان و روابط انسانی

کلید واژه های ماشینی : گوش دادن مؤثر ،مهارت ،کارکردهای مهارت گوش دادن مؤثر ،مهارت‌های ارتباطی ،مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی ،کارکردهای مهارت‌های ،کارکردهای مهارت‌های غیر کلامی ،غیر کلامی ،بهبود روابط انسانی ،آموزش ،تمرین ،تحقق وظایف و بهبود روابط ،مهارت ارتباطی گوش دادن ،تمرین مهارت ارتباطی گوش دادن ،پرسش ،کارکردهای مهارت‌های ارتباطی غیر ،علایم غیر کلامی مرتع‌داران ،پرسش مهارت ارتباطی گوش دادن ،تمرین مهارت گوش دادن مؤثر ،کمک مهارت گوش دادن مؤثر ،پرسش‌های تمرین مهارت ارتباطی گوش ،تمرین مهارت ارتباطی غیر ،تحقق وظایف سازمانی ،شرکت‌کنندگان ،مورد کارکردهای مهارت گوش دادن ،پاسخ پرسش‌های تمرین مهارت ارتباطی ،پرسش‌های تمرین مهارت ارتباطی غیر ،کارشناسان ،مهارت گوش دادن مؤثر نشان ،کارگاه آموزشی

مقاله حاضر به بررسی کارکردهای مهارت‌های ارتباطی«غیر کلامی»و«گوش دادن مؤثر»در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در یک سازمان پرداخته است.روش تحقیق، نیمه تجربی و طرح «آزمون نهایی و یک گروه»بود.جمعیت نمونه 56 درصد کل جمعیت 80 نفری کارشناسان میدانی ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های استان فارس را شامل می‌شد که پس از تقسیم بر مبنای محل جغرافیایی کار به صورت تصادفی همه در سه کارگاه آموزشی شرکت داده شدند.جمع‌آوری داده‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و مشاهده به‌طور منظم انجام گرفت.روایی پرسش‌ها با کمک متخصصان تعیین گردید.هر کارگاه با یک پرسش باز پیرامون هر یک از دو مهارت ارتباطی آغاز گردید.سپس آموزش پیرامون مهارت‌های یاد شده ارایه شد و پس از آن تمرین انجام می‌گرفت.در انتهای هر کارگاه، شرکت کنندگان به پرسش‌های مکتوب پیرامون کارکردهای مهارت‌های دوگانه در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی پاسخ می‌دادند.برای تحلیل پاسخ پرسش‌های باز، از تحلیل محتوایی و پرسش‌های بسته از آمارهای پارامتریک و غیر پارامتریک استفاده شد.نتایج نشان می‌دهند که وضعیت پیش از برگزاری کارگاه و پس از آن، تفاوت معنی‌داری دارد.هم‌چنین نقش و مهارت«گوش دادن مؤثر»نسبت به مهارت«غیر کلامی»در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی نقش مساعدتری داشته است.افراد در گروه سنی(30-20)سال، پیرامون کارکردهای مهارت«غیر کلامی»و در گروه 41 سال به بالا در مورد کارکردهای مهارت گوش دادن مؤثر داشته‌اند.کارشناسان ارشد سازمانی، درباره کارکردهای مهارت گوش دادن مؤثر و دارندگان مدرک رشته کشاورزی نظر مساعدتری پیرامون کارکرد مهارت غیر کلامی، داشتند.پیشنهاد می‌شود که این مهارت‌ها در قالب کارگاه آموزشی به افراد بیشتری آموزش داده شوند و دیگر مهارت‌های ارتباطی را نیز دربرگیرد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 3:مصادیق نشانه‌های«غیر کلامی»در پاسخ شرکت‌کنندگان در کارگاه به پیش پرسش مهارت«غیر کلامی»*مصادیق مهارت‌های کلامجدول بالا نشان می‌دهد که در بین مصادیق اشاره شده توسط شرکت‌کنندگان به نشانه‌های ارتباط«غیر کلامی»، «حالت‌ها و اشاره‌ها»بیش از سایر موارد آمده است و این موضوع، نشان دهنده آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با نشانه‌های غیر کلامی یاد شده نسبت به سایر نشانه‌هاست، اما در نشانه«لحن کلام»، آنان به مواردی اشاره کرده‌اند که جزء مهارت کلامی(صحبت کردن)هستند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 13:مقایسه نظرات شرکت‌کنندگان پیرامون کارکردهای مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی و گوش دادن مؤثر از لحاظ سنجدول 13، نشان می‌دهد که افراد در گروه سنی(30-20)سال(جوان‌ترها)، نسبت به سایر گروه‌های سنی، پیرامون کارکرد مهارت غیر کلامی برای جلب همکاری طرف مقابل در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی نظر مساعدتری دارند. مقایسه میانگین رتبه‌ای در بین آنان، نشان‌دهنده آن است که دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نسبت به‌(به تصویر صفحه مراجعه شود)سایر شرکت کنندگان، پیرامون کارکرد ایجاد هم‌فکری با همکاران به کمک مهارت گوش دادن مؤثر و هم‌چنین جلب همکاری طرف مقابل به کمک مهارت غیر کلامی، در تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی نظر مساعدتری دارند. نتایج دیگری که از یافته ها و مباحث به عمل آمده در این مقاله می‌توان دریافت کرد، آن است که اظهار نظر شرکت‌کنندگان در کارگاه پیرامون کارکرد و مهارت ارتباط غیر کلامی و گوش دادن مؤثر به ترتیب تا حد زیاد و خیلی زیاد می‌باشد و گویای یک اظهار نظر به نسبت قوی پیرامون توصیه به کارگیری آنها به منظور تحقق وظایف سازمانی و بهبود روابط انسانی به کمک آن‌هاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.