Skip to main content
فهرست مقالات

(SDT) روش شناسی پژوهش در حافظه بازشناسی و معرفی روش آماری علامت یابی

نویسنده: ؛

تابستان 1382 - شماره 39 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 71 تا 80)

کلیدواژه ها : روش‌شناسی ،حافظه بازشناسی ،روش آماری علامت‌یابی

کلید واژه های ماشینی : حافظه بازشناسی ،روش آماری ،آزمون حافظه بازشناسی ،آزمون بازشناسی حافظه ،آزمودنی ،آزمودنی ارایه می‌شود ،محرک‌های قدیمی از محرک‌های ،محرک‌های قدیم ،آزمون حافظه ،بازشناسی محرک‌های جدید ،آزمودنی ارایه ،محرک‌های قدیم با محرک‌های ،قدیم ،محرک‌های جدید ،بازشناسی محرک‌های ،محرک‌های هیجانی ،محرک ارایه‌شده ،تحلیل آماری ،آزمودنی به محرک‌های قدیم ،آزمودنی در قبول بازشناسی ،محرک‌های قدیمی ،هیجانی ،آزمودنی در جداسازی محرک‌های ،ارایه می‌شوند ،محرک ارایه‌شده جزء محرک‌های ،محرک‌های خنثی ،روش محاسبه ،جداسازی محرک‌های قدیمی ،ارایه‌شده ،جدید

یکی از آزمون‌هایی که برای بررسی کارکردهای شناختی در سال‌های اخیر مورد استفاده فراوان قرار گرفته آزمون بازشناسی حافظه است.در این آزمون محرک‌های دیداری یا شنیداری، با فاصله زمانی مشخص به آزمودنی ارایه می‌شود؛سپس محرک‌های ارایه شده با محرک‌های مشابه مخلوط شده و از آزمودنی خواسته می‌شود که به بازشناسی محرک قدیمی، از محرک‌های جدید بپردازد. تجربه و تحلیل آماری این‌گونه آزمون‌ها به صورت سنتی با استفاده از آزمون‌های‌ t ، تحلیل واریانس یک‌طرفه، تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل واریانس، با استفاده از اندازه‌های مکرر، بر مبنای تعداد پاسخ صحیح بین دو یا چند گروه تجربی و گواه انجام شده است.تحقیقات جدید نشان داده است که استفاده از تعداد پاسخ صحیح که از آن، به حساسیت آزمودنی‌?dتعبیر شده، نمی‌تواند تنها معیار ارزیابی در این‌گونه تحقیقات باشد و گاهی محقق را در نتیجه‌گیری دچار اشتباهات فاحش می‌کند.بنابراین، پیشنهاد شده است که در این‌گونه موارد، از روش آماری علامت‌یابی، قبل از استفاده از روش‌های آماری یاد شده استفاده شود.براساس این نظریه، علاوه بر حساسیت پاسخ‌ (?d) عامل مهم دیگری، به نام«سوگیری پاسخ»(بتا ?B) که از تمایل آزمودنی به گفتن«بله»یا«خیر»شکل گرفته؛صرف نظر از نوع آزمون می‌باشد، و این عامل می‌تواند نتایج تحقیق ا تحت تأثیر قرار دهد.بنابراین، لازم است که نمرات خام قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل آماری، به نمرات معیار ?d و ?B تبدیل شود.براساس این روش آماری«حساسیت پاسخ بالا»، بیانگر حساسیت یا توانایی بالای آزمودنی در جداسازی محرک‌های قدیمی از محرک‌های جدید می‌باشد. هم‌چنین، «سوگیری پاسخ بالا»(نمره‌ ?B بالا).بیانگر میزان محافظه‌کاری آزمودنی در قبول بازشناسی محرک‌های جدید می‌باشد و برعکس، نمره«سوگیری پاسخ پایین»، بیانگر پذیرش آسان، در بازشناسی محرک‌های جدید می‌باشد و راهبردی نادرست از سوی آزمودنی محسوب می‌شود.در مجموع، مفید بودن این روش آماری در تحقیقات مربوط، به وسیله بسیاری از محققان مورد تأیید قرار گرفته است(مثال، هالی و همکاران، 1994).در این مقاله، پس از ارایه تعریفی از حافظه بازشناسی، روش‌های علمی سنجش آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.سپس عناصر اصلی روش آماری علامت‌یابی‌ (TDS) که عبارت از: mralA eslaF,noitcejeR tcerroC,tiH,ssiM می‌باشد، معرفی و روش محاسبه‌ ?d و ?B توصیف خواهد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.