Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرهنگ و روش اداره تعارض های درون پرسنلی بر طبق الگوی هافستد و توماس

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 39 علمی-پژوهشی (13 صفحه - از 81 تا 93)

کلیدواژه ها : فرهنگ ،تعارض ،فرهنگ سازمانی ،تعارض‌های درون پرسنلی ،الگوی هافستد ،الگوی توماس

کلید واژه های ماشینی : تعارض‌های درون پرسنلی ،پرهیز از عدم اطمینان ،استفاده از روش اجباری ،درون پرسنلی ،اداره تعارض‌های درون پرسنلی ،هافستد ،فاصله قدرت ،روش‌های حل تعارض ،استفاده از روش تطبیقی ،جامعه آماری ،درصد از روش مصالحه‌ای ،استفاده از روش اجتنابی ،عدم اطمینان ،حل تعارض ،روش تطبیقی ،اجباری ،زیردست ،جمع‌گرایی ،استفاده از روش‌های مصالحه‌ای ،استفاده از روش هم‌کاری ،تطبیقی ،رابطه مستقیم وجود ،جامعه آماری در تعارض‌های ،پرهیز ،فاصله قدرت و استفاده ،درصد از روش اجتنابی ،ضریب همبستگی ،روش اداره تعارض‌های ،روش اجباری ،فرهنگ افراد جامعه آماری

ماهیت سازمان، به گونه‌ای است که زمینه مناسبی برای رشد و پرورش تعارض‌ها می‌باشد.در مدیریت امروز، وجود تعارض یک واقعیت سازمانی است و مدیران وظیفه دارند که این تعارض‌ها را در جهت تحقق اهداف سازمان و حیات و پیشرفت آن هدایت کنند.اما لازمه چنین امری به شناخت مدیران نسبت به جوانب این موضوع بستگی دارد.بنابراین، بررسی زمینه‌های تعارض، ضرورت دارد. پژوهش حاضر از میان علل و عوامل مرتبط و مؤثر بر پدیده تعارض، رابطه فرهنگ را با تعارض‌های درون پرسنلی و در میان مدیران میانی مرد بانک‌های ملت شهر کرمان گزارش می‌کند.به منظور تحقق اهداف تحقیق، فرهنگ جامعه آماری براساس الگوی هافستد و نحوه اداره تعارض‌های درون پرسنلی توسط آن‌ها، براساس الگوی توماس، اندازه‌گیری شد، در مجموع، 49 آزمودنی در تحقیق شرکت داشتند.روش تحقیق، روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد و هم‌چنین براساس داده‌های به دست آمده، ضریب همبستگی دو متغیری می‌باشد و هم‌چنین براساس داده‌های به دست آمده، ضریب همبستگی دو رشته‌ای، جهت تحلیل داده‌ها به کار برده شد و نتایج به دست آمده به شرح زیر است:1.بین فاصله قدرت و استفاده از روش تطبیقی در مقابل مقام بالاتر در تعارض‌های سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.2.بین فاصله قدرت و استفاده از روش اجباری در مقابل زیردست، رابطه مستقیم وجود دارد.3.بین جمع‌گرایی و استفاده از روش اجتنابی در مقابل هم‌ردیف، رابطه مستقیم وجود دارد.4.بین پرهیز از عدم اطمینان و استفاده از روش همکاری در مقابل مقام بالاتر، رابطه مستقیم وجود دارد.5.بین زن‌گرایی و استفاده از روش اجباری در مقابل زیردست، رابطه معکوس وجود دارد.با توجه به یافته‌های تحقیق، به مدیران سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود که در حل مسایل و مشکلات سازمانی، به‌ویژه مسأله تعارض، به موضوع فرهنگ توجه خاصی مبذول دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.