Skip to main content
فهرست مقالات

موفقیت تحصیلی از دید فرهیختگان کشاورزی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 39 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 94 تا 109)

کلیدواژه ها : دانشجویان کشاورزی ،پیشرفت و عملکرد تحصیلی ،موفقیت شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی

کلید واژه های ماشینی : موفقیت تحصیلی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،تحصیلی ،موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان ،موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی ،مقایسه موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان ،موفقیت شغلی ،میانگین معدل کارشناسی دانش‌آموختگان ،دانشگاه شیراز ،رشته تحصیلی ،موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان دختر ،موفقیت تحصیلی دانشجویان ،تحصیلی دانش‌آموختگان ،دانشکده کشاورزی ،دانش‌آموختگان دختر از دانش‌آموختگان ،میانگین معدل کارشناسی ،شغلی ،مقایسه موفقیت تحصیلی ،دختر از دانش‌آموختگان پسر ،معدل کارشناسی دانش‌آموختگان ،شیراز ،موفقیت شغلی دانش‌آموختگان ،دانش‌آموختگان با موفقیت شغلی ،دانش‌آموختگان همبستگی مثبت ،دیپلم‌های ،همبستگی مثبت ،افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان ،میانگین معدل دوره ،معدل کارشناسی ،شاخص‌های موفقیت تحصیلی

کارآیی بیرونی یا موفقیت شغلی فرهیختگان کشاورزی، همواره مورد نظر برنامه‌ریزان و مسئولان بوده است.در این خصوص پرسشی مطرح می‌شود که آیا موفقیت تحصیلی، در موفقیت شغلی افراد مؤثر است یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، چه عواملی موجب افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان می‌شود؟هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی می‌باشد. این پژوهش، به روش پیمایشی انجام شده است.جمعیت مورد مطالعه، دانش‌آموختگان سال‌های 1370 تا 1374 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی.دست کم 40 نفر از دانش آموختگان هر رشته یا طبقه، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی صوری آن، توسط استادان صاحب‌نظر و پایایی آن، پس از انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.یافته‌ها نشان داد که رشته تحصیلی دوره متوسطه، سهمیه ورود به دانشگاه، سال ورود و سال فراغت از دانشگاه، با موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی دارد.با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، سطح سواد پدر دانش‌آموختگان؛میزان همکاری آن‌ها با تشکل‌ها و انجمن‌های دانشجویی؛میزان ارتباط آن‌ها با استادان دانشکده؛اعتقاد آن‌ها به میزان مطلوبیت استادان مشاور، اعضای هیأت علمی و درس‌های اختصاصی کشاورزی و همچنین میزان رضامندی آن‌ها از دانشکده با موفقیت تحصیلی دانش‌آموختگان همبستگی مثبت و معنی‌دار داشته است.از آنجا که براساس یافته‌های این پژوهش، موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کشاورزی، با موفقیت تحصیلی آنها رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار دارد.توصیه می‌شود که در گزینش و به کارگیری فرهیختگان کشاورزی، موفقیت دوران تحصیلی آنها مدنظر باشد و مؤسسات آموزشی نیز با توجه به اهمیت موفقیت تحصیلی، این امر را به دانشجویان تفهیم کنند و در تقویت و بهبود عوامل یادشده و مؤثر در موفقیت تحصیلی توجه بیشتری مبذول دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.