Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ناهنجاری های قامت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز

نویسنده: ؛

تابستان 1382 - شماره 39 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 110 تا 121)

کلیدواژه ها : انتروپومتر ،ناهنجاری وضع قامت ،دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع ناهنجاری‌های وضع قامت ،دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ،دختران و پسران ،انحراف‌های وضع قامت ،قامت ،ناهنجاری‌های وضع قامت ،میزان شیوع ،میزان شیوع انحراف‌های وضع قامت ،مورد ناهنجاری‌های وضع قامت ،وضع قامت در دانشجویان ،قامت در دانشجویان دختر ،دانشجویان دختر و پسر ،قامت دانشجویان دختر ،میزان ناهنجاری‌های ستون فقرات دانشجویان ،میزان شیوع ناهنجاری‌ها ،شیوع انحراف‌های وضع قامت ،وضع قامت ،گروه دختران و پسران دانشجو ،دانشجوی دختر مورد بررسی ،دختران و پسران دانشجو ،دانشجویان دختر ،گروه دختران و پسران ،درصد انحراف متوسط ،وضعیت طبیعی ،بررسی میزان شیوع ،شیوع ناهنجاری‌های ،درصد وضعیت طبیعی ،میزان شیوع انحراف ،قامت دانشجویان ،ناهنجاری‌های وضع

هدف از این پژوهش، بررسی میزان شیوع ناهنجاری‌های وضع قامت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز بود.در این تحقیق 13 مورد ناهنجاری‌های وضع قامت در 181 دانشجوی پسر و 194 دانشجوی دختر مورد بررسی قرار گرفت.شدت ناهنجاری‌ها به سه دسته شدید، متوسط و طبیعی تقسیم گردید و برای وضعیت شدید یک امتیاز، وضعیت متوسط 3 امتیاز و وضعیت طبیعی، 5 امتیاز منظور شد.در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل نتایج آماری از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده گردید.به منظور مقایسه میزان ناهنجاری‌ها در دو گروه دختران و پسران، از آزمون مربع کای استفاده شد.نتایج حاصل، حاکی از آن است که آزمون‌شونده‌ها، به یک یا چند انحراف مبتلا می‌باشند.بر اساس آزمون مربع کای، نتایج در بیشتر وضعیت‌ها، حاکی از تفاوت معنی‌دار میزان شیوع ناهنجاری‌ها در دو گروه دختران و پسران دانشجو می‌باشد و در بیشتر موارد، ناهنجاری‌ها در دختران، بیشتر از پسران است.شایع‌ترین انحراف در دختران، با 2/73 درصد، مربوط به کف پای صاف و در پسران، با 7/56 درصد مربوط به پشت گود است.کمترین انحراف، در دختران با 2/6 درصد، مربوط به پشت گرد و در پسران، انحراف بالاتنه به عقب با 6/0 درصد است.در این تحقیق، از نمودار درجه‌بندی نیویورک جهت سنجش ناهنجاری‌های وضع قامت استفاده گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.