Skip to main content
فهرست مقالات

ترکیبات حرف اضافه دار گیلکی استثنایی دیگر بر پارامتر هسته چامسکی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 40 علمی-پژوهشی (7 صفحه - از 22 تا 28)

کلیدواژه ها : هسته‌ ،هسته آغازین‌ ،هسته پایانی‌ ،اصول پارامترها ،حرف اضافه پسین‌ ،حرف اضافه پیشین

کلید واژه های ماشینی : گیلکی ،حرف اضافه‌دار گیلکی ،پارامتر هسته ،پارامتر هسته چامسکی ،حروف اضافه ،ترکیبات حرف اضافه‌دار ،حرف‌اضافه ،چامسکی ،حرف‌اضافه پیشین و پسین ،حرف اضافه‌دار ،رشت ،حرف‌اضافه پیشین ،ترکیبات حرف ،حرف‌اضافه پسین ،گروه اسمی ،پسین ،حروف اضافه گیلکی ،آغازین ،نظریه چامسکی ،هسته آغازین ،رشت انتخاب ،حرف اضافه‌ای ،هسته پایانی ،پایانی ،گروه اضافه‌ای ،اضافه‌ای ،ترکیبات یاد شده ،اضافه‌ای گیلکی ،فومن و رشت ،شهر فومن و رشت

هدف این تحقیق، بررسی ترکیبات حرف اضافه‌دار گیلکی و مقایسه نتایج آن با نظریه چامسکی، در خصوص پارامتر هسته می‌باشد.برای انجام تحقیق، 1200 آزمودنی از دو شهر فومن و رشت انتخاب و براساس متغیرهای سن، جنس، سواد و مکان به دوازده گروه تقسیم شدند.20 جمله به‌طور تصادفی از کریستن سن(102-97:1375)انتخاب شد و پس از اعمال اصلاحات واژگانی و ساختاری مورد استفاده قرار گرفت.در هر جمله، یک جای خالی وجود داشت که می‌بایست با یک عبارت حرف اضافه‌دار مناسب تکمیل می‌شد.از این تعداد آزمودنی، 24020 ترکیب جمع‌آوری شد.ترکیبات به دست آمده به چهار گروه بدون حرف اضافه، دارای حرف اضافه پیشین، دارای حرف اضافه پسین و سرانجام ترکیبات دارای هر دو نوع حرف اضافه پیشین و پسین، به‌طور همزمان، تقسیم شدند.یافته‌ها نشان داد که در این زبان به جای اینکه پارامتر هسته دوتایی باشد، سه‌تایی است.به بیان دیگر، در ترکیبات حرف اضافه‌دار گیلکی، سه نوع ساختار به چشم می‌خورد:(1)هسته-آغازین(2)هسته-پایانی‌و سرانجام ترکیبی از موارد(1)و(2).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.