Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1387 - شماره 53 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 67 تا 82)

کلیدواژه ها : اقلام تعهدی ،هزینه سرمایه ،داده های تابلویی ،کیفیت اقلام تعهدی ضعیف

کلید واژه های ماشینی : کیفیت اقلام تعهدی ،اقلام تعهدی ،تاثیر کیفیت اقلام تعهدی ،هزینه سرمایه ،اقلام تعهدی و هزینه سرمایه ،اقلام تعهدی بر هزینه ،تعهدی ،تعهدی بر هزینه سرمایه ،هزینه حقوق صاحبان سهام ،اقلام تعهدی غیر اختیاری ،هزینه سرمایه شرکت‌های ،آزمون اجزای کیفیت اقلام تعهدی ،هزینه بدهی ،اقلام تعهدی و هزینه ،هزینه بدهی و هزینه حقوق ،تعهدی به اجزای اختیاری ،مقدار کیفیت اقلام تعهدی ،حقوق صاحبان سهام ،اختیاری ،متغیر کیفیت اقلام تعهدی ،اختیاری کیفیت اقلام تعهدی ،اجزای کیفیت اقلام تعهدی ،اقلام تعهدی اختیاری ،اقلام تعهدی غیر ،اختیاری بر هزینه سرمایه ،سود حسابداری ،جریان‌های نقدی ،هزینه بدهی و هزینه ،معنی‌داری ،شرکت‌های با کیفیت اقلام

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری (ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.