Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کیفیت دوستی و روش های مقابله با فشارهای روانی در کودکان و نوجوانان دختر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 33 تا 46)

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت دوستی در پنج عامل تقابل، مجاورت فیزیکی، خود فاش سازی (درد دل کردن)، رضایتمندی و اعتماد با روش های مقابله با فشارهای روانی نزد کودکان و نوجوانان دختر است. بدین منظور تعداد 107 دختر در سه دوره تحصیلی (دوره ابتدایی:30 نفر؛ دوره راهنمایی: 41نفر؛ دوره متوسطه: 36نفر) با روش نمونه گیری تصادفی از دو منطقه آموزشی شهر تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه کیفیت دوستی، آزمون گروه سنجی و مصاحبه جهت بررسی روش های مقابله با فشارهای روانی بوده است. یافته ها نشان می دهد که در دوره ابتدایی (کودکی میانی) بین کیفیت دوستی در دو عامل مجاورت فیزیکی ( به صورت مستقیم) و خود فاش سازی (به طور معکوس) و روش های مقابله با فشارهای روانی در دو سطح مسئله مدار و هیجان مدار رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که در دوره راهنمایی رابطه کیفیت دوستی فقط در عامل تقابل و در دوره متوسطه در عوامل مجاورت فیزیکی و تقابل (به طور مستقیم) و خود فاش سازی (به طور معکوس) با روش های مقابله با فشارهای روانی معنادار است

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.