Skip to main content
فهرست مقالات

نقش منابع مالی بلند مدت در رشد اقتصادی ایران

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 107 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : رشد اقتصادی، لگاریتم ارزش سهام مبادله‌شده، لگاریتم سپرده‌های دیداری بلندمدت، بازار، بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه، مدل، بازار سرمایه، بورس، لگاریتم

خلاصه ماشینی:

"برای آزمون تجری از مدل خودهمبستگی‌برداری استفاده شده که نشان می‌دهد توسعه بازار سهامو منابع مالی بلندمدت بخش خصوصی اثر مثبت و بلندمتی بر رشد اقتصادی دارند و رابطه علیتیک‌طرفه و از طرف بخشی حقیقی است. حال،سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا اقتصاد ایران رابطه مثبت و معنی‌داری میان رشداقتصادی و بهبود بازار سرمایه وجود دارد؟در کنار آن نیز سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود کهرابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی چگونه است و در فرایند توسعه کدامیک بر دیگری تقدمدارد. &%00410AEPG004G% معادلات هم‌انباشتگی بدست آمده در این مدل به صورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که از این معادلات را برای(1-) npdgl حل کنیم داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود)هردو بردار نشان می‌دهد که در بلندمدت رابطه مثبت و تعادل میان لگاریتم ارزش سهام مبادله شدهو رشد اقتصادی و نیز میان لگاریتم سپرده‌های دیداری بلندمدت و رشد اقتصادی وجود دارد. 5)در مدل برآورد شده،دو متغیر در نظر گرفته شده،لگاریتم ارزش سهم مبادله شده و سپرده‌هایبلندمدت بخش خصوصی است که در این مدل دو بردار هم‌انباشتگی بلندمدت وجود دارد که این دوبردار نشان‌دهنده رابطه مثبت و بلندمدت را بین رشد اقتصادی و سپرده‌های بلندمدت بخش خصوصیو یک رابطه مثبت بلندمدت میان رشد اقتصادی و ارزش سهام مبادله شده است که معادلات آن به صورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در اینجا پایداری این بردار توسط آزمون liforp ecnetsisrep در نرم‌افزار tifm انجام شده ونمودارها نشان می‌دهند که اگر شوکی به بردار اول وارد شود بعد از سه دوره به تعادل می‌رسد و در موردبردار دوم به‌طور کامل بعد از 4 دوره به تعادل می‌رسد که این حاکی از پایداری این بردارها است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.