Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1379 - شماره 7 (12 صفحه - از 67 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : تخمین تابع تقاضا آب شرب ،تقاضا آب شرب ،آب ،کشش قیمتی تقاضا آب شرب ،آب شرب در شهر کرمان ،تقاضا آب شرب در شهر ،تابع تقاضا آب ،کرمان ،مصرف ،قیمت ،مصرف آب ،مصرف سرانه آب ،تقاضا آب ،برآورد تابع تقاضا آب شهر ،کشش ،خانوار ،مصرف سرانه ،تقاضا آب شرب نسبت ،میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب ،برآورد تابع تقاضا آب ،برآورد تابع تقاضا آب شرب ،کشش قیمتی ،میزان مصرف سرانه آب شرب ،نتیجه برآورد تقاضا آب شرب ،متر مکعب ،شهر ،آب شرب نسبت به قیمت ،مصرف سرانه آب شرب ،برآورد ،نشان‌دهندهبی‌کشش بودن تقاضا آب شرب

تخمین تابع تقاضای آب شرب در شهر کرمان محمدی دینانی منصور,اکبری حسین در این مقاله، برای تعیین میزان تاثیرپذیری مصرف آب شرب از سیاست های طرف تقاضا، با استفاده از آمار سری زمانی- مقطعی سالهای 1377-1378، تابع تقاضای آب شرب برای شهر کرمان برآورد شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای آب شرب بین 0.17 تا 0.36 می باشد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضای آب شرب نسبت به قیمت در این منطقه است. هم چنین، کشش درآمدی محاسبه شده بین 0.01 تا 0.12 نشان دهنده ضروری و بی جانشین بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است. علاوه براین، در منطقه مورد مطالعه صرفه های اقتصادی مصرف آب نسبت به تعداد خانوار یا تعداد نفرات خانواده وجود دارد؛ به طوری که هر نفر افزایش در تعداد خانواده به میزان 0.72مترمکعب از مصرف سرانه آب در ماه کم خواهد نمود. طبق نتایج به دست آمده زیر بنای واحد مسکونی، تاثیر مثبت و معنی داری با میزان مصرف آب هر خانوار دارد و وجود باغچه (مصرف خارج از منزل) بر مصرف آب سرانه تاثیر معنی داری ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.