Skip to main content
فهرست مقالات

محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1380 - شماره 8 (30 صفحه - از 13 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی ،ماتریس حسابداری اجتماعی ،خانوار ،قالب نظام شبه ماتریس حسابداری ،اشتغال ،ماتریس ،حسابداری ،مصرف ،محاسبه توان اشتغال‌زایی بخش ها ،قالب نظام شبه ماتریس ،درآمد ،الگو شبه ماتریس حسابداری اجتماعی ،محاسبه توان اشتغال‌زایی ،تولید ،اقتصاد ،تفکیک جغرافیایی مصرف ،شبه ماتریس ،خانوار شهری و روستایی ،توان اشتغال‌زایی ،شغل ،تفکیک ،ساختار تولید ،شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بانو ،نظام حسابداری ،سناریو ،مصرف و درآمد خانوار ،رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری ،رده ،نظام ،ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک

محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بانویی علی اصغر,محمودی مینا الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.