Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : واردات، تقاضای واردات کالاهای مصرفی، تقاضای واردات، نفت، تابع تقاضای واردات، بررسی تابع تقاضای واردات، مصرفی، سرمایه‌ای، نسبت قیمت کالاهای وارداتی، واسطه‌ای

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون‌برداری استفادهشده است که نشان می‌دهد،درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت،اثری مثبت و قیمت‌های نسبی(نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولیدشده در داخل)اثر منفی بر تقاضای واردات(کل،واسطه‌ای،سرمایه‌ای و مصرفی)دارند. معرفی الگو با توجه به مطالعه‌های تجربی و کاربردی،تقاضای واردات در ایران،تابعی از سطح قیمت‌های نسبی،تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده که طی سال‌های 1338-1378بررسی خواهد شد. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز نشان می‌دهد که سهم زیادی از واریانس خطای (ML)D (تفاضل لگاریتم واردات کل)به وسیله خود متغیر و (LIOL)D (تفاضل لگاریتم درآمدهای نفتی)توجیه شده و (EPL)D , (PDGL)D (تفاضل لگاریتم قیمتهای نسبی و تفاضل لگاریتم تولید ناخالصداخلی بدون نفت)سهم کمتری در توجیه این تغییرات داشته‌اند. بررسی اثر تکانه‌ها و تجزیه واریانس در الگوی تقاضای واردات کالاهای مصرفی اثر تکانه‌ها نشان می‌دهد که در بین تکانه‌های یک انحراف معیاری وارد شده از سوی متغیرها بر وارداتکالاهای مصرفی،تکانه‌ای که از جانب درآمدهای نفتی بر واردات وارد شده بیشتری اثر را گذاشته است. بررسی اثر تکانه‌ها و تجزیه واریانس در الگوی تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای اثر تکانه‌ها نشان می‌دهد در بین تکانه‌های مورد بررسی،تکانه‌ای که از طرف درآمدهای نفتی بر وارداتکالاهای واسطه‌ای وارد شده،بیشترین اثر را بر آنها گذاشته است. بررسی اثر تکانه‌ها و تجزیه واریانس در الگوی تقاضای واردات کالاهای سرمایه‌ای اثر تکانه‌ها نشان می‌دهد تکانه‌ای که از سوی درآمدهای نفتی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای وارد شده،بیشترین اثر را بر واردات این کالاها گذاشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.