Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش و تأثیر هزینه های آموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 95 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : هزینه‌های آموزش رسمی، آموزش، رشد اقتصادی، هزینه‌های آموزش رسمی بر رشد، تأثیر هزینه‌های آموزش رسمی، رشد هزینه‌های آموزش رسمی، سرمایه، رشد سهم هزینه‌های آموزش رسمی، نقش و تأثیر هزینه‌های آموزش، آموزش رسمی و رشد اقتصادی

بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای (1377-1342) تاری فتح اله*,ارضرومچیلر نسرین * دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت هم انباشتگی بررسی می شود. در پایان، رشد اقتصادی تحت دو سناریوی مختلف تغییر هزینه های آموزش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعات انجام‌گرفته براساس حسابداری رشد و نرخ بازده سرمایه انسانی شولتز تابع تولید را به‌صورت(به تصویر صفحه مراجعه شود)تعریف می‌کند که در آن،(به تصویر صفحه مراجعه شود)موجودیسرمایه آموزش در اقتصاد و r بازدهی آموزش است. نتایج حاصل از این آزمون حاکی ازاین مطلب است که رشد اقتصادی(در هردو حالت،با احتساب ارزش افزوده نفت و بدون احتساب ارزش افزوده نفت)علت گرنجری رشدهزینه‌های آموزش رسمی با رشد سهم هزینه‌های آموزش رسمی از تولید ناخالص داخلی نیست. (به تصویر صفحه مراجعه شود) لذا مدل دوم را به‌صورت زیر ارایه می‌دهیم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) GPERGDPNO (متغیر وابسته)،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت به قیمت‌های ثابتسال 1361(میلیارد ریال)است. GLPOP ،نرخ رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت، INF ،تورم، ب)برآورد مدل دوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) ج)مدل سوم در این قسمت با استفاده از مدل ماهون،تأثیر هزینه‌های آموزش رسمی بررشد اقتصادی مورد بررسیقرار گرفته است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) GGDPNO (متغیر وابسته)،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت(میلیارد ریال)به قیمت‌هایثابت سال 1361. الف)متغیرهای مستقل GKNO ،نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی بدون نفت به قیمت‌های ثابت سال 1361(میلیارد ریال) GCOSTGDPNO ،نرخ رشد نسبت هزینه‌های آموزش رسمی به تولید ناخالص داخلی بهقیمت‌های ثابت سال 1361(میلیارد ریال). 2. رشد سهم هزینه‌های آموزش رسمی به تولید ناخالص داخلی واقعی،عامل مؤثر دیگر بررشداقتصادی بوده و مثبت بودن این ضریب بیانگر این مطلب است که با افزایش یک درصد رشد سهمهزینه‌های آموزش رسمی از تولید ناخالص داخلی واقعی،رشد اقتصادی در این دوره با 12 سال تأخیر،0/061 درصد افزایش می‌یابد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.