Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری کارایی فنی شرکت های بیمه در ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 18 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 157 تا 178)

کلید واژه های ماشینی : بیمه ،کارایی فنی ،کارایی ،تابع مرزی تصادفی ،شرکت بیمه ،اندازه‌گیری کارایی فنی شرکت بیمه ،حق بیمه ،برآورد تابع مرزی تصادفی ،حق بیمه دریافتی ،صنعت بیمه ،ناکارایی ،اندازه‌گیری کارایی فنی ،برآورد ،الگو اثر ناکارایی فنی ،تابع تولید مرزی تصادفی ،تابع ،مرزی تصادفی ،درآمد حق بیمه ،تابع تولید مرزی ،ستاده ،اثر ناکارایی فنی ،سرمایه‌گذاری ،نسبت حق بیمه دریافتی زندگی ،نسبت حق بیمه دریافتی ،اساس برآورد تابع مرزی ،درآمد ،کولی ،نسبت ذخیره فنی بیمه زندگی ،تخمین ،اندازه‌گیری

اندازه گیری کارایی فنی شرکتهای بیمه در ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی پیرایی خسرو*,کاظمی حسین * دانشگاه مازندران هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.