Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران: یک الگوی دو مرحله ای

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 19 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 1 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : نرخ ارز رسمی ،نرخ ارز ،ارز ،تأثیر تکانه نرخ ارز رسمی ،بررسی تأثیر تکانه نرخ ارز ،قیمت بازار سیاه ارز ،بازار سیاه ،نرخ ارز بازار سیاه ،قیمت بازار سیاه ،قیمت نرخ ارز بازار سیاه ،اضافه قیمت بازار ،اضافه قیمت ارز ،معادله پیش‌بینی نرخ ارز رسمی ،قیمت ارز بازار سیاه ،متغیر اضافه قیمت ارز بازار ،بررسی رفتار اضافه قیمت بازار ،اضافه قیمت ،قیمت ارز در بازار سیاه ،بررسی رفتار اضافه قیمت ارز ،اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ،افزایش نرخ ارز رسمی ،وقفه ،تاثیر تکانه نرخ ارز رسمی ،بررسی تاثیر تکانه نرخ ارز ،پیش‌بینی نرخ ارز رسمی برآورد ،بررسی رفتار اضافه قیمت ،متغیر نرخ ارز بازار سیاه ،تکانه پیش‌بینی ،الگو اضافه قیمت بازار ،آزمون

بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران: یک الگوی دو مرحله ای اسلاملوییان کریم* * بخش اقتصاد دانشگاه شیراز این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به عنوان تکانه های پیش بینی شده و از پسماندهای حاصل از معادله به عنوان تکانه های پیش بینی نشده استفاده می شود. در مرحله دوم، متغیر اضافه قیمت ارز بازار سیاه بر روی دو متغیر تکانه های پیش بینی شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ ارزرسمی و تکانه های پیش بینی نشده هر دو بر اضافه قیمت بازار سیاه تاثیر منفی ارز داشته اند. البته، تاثیر تکانه پیش بینی نشده در نرخ ارز رسمی به نسبت تکانه های پیش بینی شده بیشتر بوده است. پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز بین سال های 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوی اضافه قیمت بازار سیاه ارز کاهش و شیب آن افزایش یافته است. بنابراین، اعمال این سیاست باعث ایجاد تغییر ساختاری در الگو طی این سالها شده است. نتایج نشان می دهد که پس از به کارگیری این سیاست افزایش از قبل پیش بینی شده در نرخ ارز رسمی تاثیر مثبت معناداری بر اضافه قیمت ارز بازار سیاه داشته است. در پایان، آزمونهای هم تجمعی بر روی الگوها انجام شده است. نتایج حاکی از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.