Skip to main content
فهرست مقالات

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 19 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 55 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ،اطلاعات ،ارتباطات ،فن‌آوری ،فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ،فن‌آوری اطلاعات و ارتباط ،اقتصاد ،رشد اقتصادی ،رشد ،رشد اقتصاد ،سرمایه ،تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ،تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی ایران ،ICT ،سرمایه‌گذاری ،سرمایه انسانی ،بخش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ،سرمایه‌گذاری ارتباطات ،سرمایه‌گذاری فن‌آوری اطلاعات ،ایران ،بهره‌وری ،سرمایه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ،تولید ،کشور در حال توسعه ،تولید فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات ،رشد تولید ناخالص داخلی ،بهره‌وری نیرو کار بخش اطلاعات ،تغییر فن‌آوری بخش فن‌آوری ارتباطات ،تاثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران مشیری سعید,جهان گرد اسفندیار بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیرساختی شان وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های سرمایه گذاری ارتباطات و روش فضا – حالت (State Space)، به برآورد تاثیر این فن آوری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1380میپردازد. نتایج براورد حاکی از تاثیر مثبت ومعنی داراین متغیر بر رشد اقتصادی بوده و تاثیر آن پس از یک دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370، با افزایش شاخص های سرمایه گذاری ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود یافته است. ایجاد فضای مناسب و استفاده بهتر از اطلاعات و ارتباطات، همراه با افزایش سرمایه گذاری داخلی و مستقیم خارجی به دلیل افزایش احتمال تطابق فن آوری های جدید می تواند همچنان در رشد اقتصادی موثر باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.