Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 27 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : ماتریس حسابداری اجتماعی ،کشاورزی ،اقتصاد ،تولید ،ماتریس ،صنعت ،رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی ،بخش کشاورزی ،ضرایب فزاینده ،افزایش تولید ،ماتریس ضرایب فزاینده متعارف ،تعامل ،رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده ،بخش صنعت ،تحلیل مسیر ساختاری ،افزایش تولید بخش صنعت ،درصد افزایش تولید بخش خدمت ،سناریو ،افزایش تولید بخش کشاورزی ،خدمت ،رویکرد ،کل افزایش تولید بخش کشاورزی ،ستون ،عامل تولید ،مسیر اولیه ،افزایش تولید بخش صنعت ناشی ،عامل ،تأثیر ،تحلیل ،قطب

بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری بانویی علی اصغر,جلوداری ممقانی محمد,اندایش یعقوب,علی زاده حسن,محمودی مینا در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما از اینکه تاثیر مذکور چه مسیرهایی را طی می کند و نقش فعالیت های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای داخلی جامعه در فرایند تولید چیست، اطلاعی به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاست گزار فراهم کند. رویکرد دوم، ضمن اینکه مسیرهای مختلف ناشی از تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود به صورت کمی نشان می دهد و به این ترتیب، می تواند زمینه تحلیل اقتصادی – اجتماعی را در یک نظام پیچیده فرایند تولید در جهت سیاست گزاری فراهم کند. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، رویکردهای فوق را برای اقتصاد ایران مطالعه و نشان می دهیم که ماتریس ضرایب فزاینده متعارف فقط زمینه اتخاذ سیاست گزاری اقتصادی را در خصوص توسعه وگسترش بخش ها فراهم می آورد، حال آنکه شناسایی مسیرهایی که از تجزیه تاثیر همه جانبه حاصل می شود، این امکان را فراهم می آورد که صرف اتخاذ سیاست های اقتصادی موجب افزایش تولید نخواهد شد. تحقق این امر نیاز به سیاست گزاری های همزمان اقتصادی و اجتماعی دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.