Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1362-1380)

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : بررسی همگرایی تقاضا اجتماعی آموزش ،همگرایی ،آموزش عالی ،تقاضا اجتماعی آموزش عالی ،همگرایی تقاضا اجتماعی ،استان ،آموزش عالی در ایران ،داوطلب ،تقاضا اجتماعی ،سرعت همگرایی ،سرعت ،برآورد ،رشد ،رشد تقاضا اجتماعی ،گروه آزمایشی ،مدل ،بررسی همگرایی ،فرضیه ،برآورد سرعت همگرایی تقاضا اجتماعی ،معیار ،گروه آزمایشی علم ،ایران ،همگرایی ت ،لگاریتم داوطلب ،درآمد سرانه ،فرضیه همگرایی ،گروه آزمایشی علم ریاضی ،سرمایه‌گذاری ،توسعه ،پژوهش

بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1380-1362) کارنامه حقیقی حسن,اکبری نعمت اله در این مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو – سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362- 1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آموزشی از جمله اهداف این مطالعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، حاکی از آن است که همگرایی مناطق مختلف کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی طی دو دهه گذشته مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس، مناطق مختلف کشور طی دو دهه گذشته در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت همگرا حرکت کرده اند. سرعت همگرایی بالای به دست آمده موید این واقعیت است که اختلاف استان ها در داوطلب – معیار و مقدار تعادل بلند مدت زیاد بوده که این امر نشان از ظرفیت بالقوه بالا برای رشد است. در خصوص همگرایی ? یا به عبارت دیگر، پراکندگی داوطلب – معیار، انحراف استاندارد بین استان های کشور برای لگاریتم داوطلب – معیار از روندی نزولی برخوردار بوده که این خود تاکیدی بر وجودهمگرایی استان های کشور در رشد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی است. بررسی فرضیه دیگر پژوهش و نیز، برآوردهای صورت گرفته برای چهار گروه آزمایشی نشان می دهد که فرضیه مذکور در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی مورد تایید قرار گرفته ولی درگروه هنر این امر اتفاق نیفتاده است. بیشترین سرعت همگرایی مربوط به گروه علوم تجربی و کمترین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.