Skip to main content
فهرست مقالات

در دوره زمانی 1357- 1381 (AIDS) بررسی ساختار تقاضای واردات کشور: کاربرد الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده ال

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها : سیستم تقاضای تقریبا ایده آل ،الگوی تقاضای واردات ،روش حداکثر درست نمایی ،الگوی خطی مجموع ،مقید ،سازوکار تصحیح خطا ( ECM )

کلید واژه های ماشینی : واردات ،AIDS ،شریک تجاری ،واردات کشور ،تقاضا واردات ،بررسی ساختار تقاضا واردات کشور ،قیمت ،الگو سهم تقاضا بلندمدت واردات ،سهم تقاضا بلندمدت واردات کشور ،پارامتر ،کشش ،سهم ،تجاری ،برآورد ،فروش ،فرضیه وابستگی تقاضا واردات ،سهم تعادل بلندمدت واردات ،نفع سهم کل واردات ،فرضیه ،مدت واردات کشور از منبع ،وابستگی تقاضا واردات به قیمت ،خطا ،سهم تعادل بلندمدت ،تعادل بلندمدت ،الگو واردات ،آزادسازی تجاری ،کل واردات ،تقاضا واردات به قیمت داخلی ،سهم فروش داخلی ،تقاضا بلند مدت واردات کشور

دولت در سال های بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت واردات در فرآیند توسعه کشور و به دلیل محدودیت های ارزی موجود، اقدام به تحدید واردات و سوق آن به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با گرایش به سمت شرکای تجاری خاصی کرده است. اما با تشدید فرآیند جهنی شدن و تمایل ورود ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) ، به نظر می رسد ایجاد تغییراتی منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور از طریق سیاست های آزادسازی تجاری جهت پذیرش در این سازمان ضروری باشد. لذا در این مقاله، به عنوان گامی مهم در شناسایی این مسیر دستیابی به الگوی سهم های تقاضای بلند مدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مد نظر قرار می گیرد. بر همین اساس در ابتدا،فرضیه وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی و به دنبال آن فرضیه های هم نسبتی،همگن و متقارن بودن این تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، با به کارگیری فرآیند تعدیل پویای تصحیح خطای مرتبه اول در الگوی منتج، سهم های تعادلی بلندمدت واردات کشور از منابع مختلف عرضه کننده به همراه سهم فروش های داخلی و کشش های بلندمدت مخارج و قیمتی جبران نشده این سهم ها تعیین می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که اعمال سیاست های آزادسازی تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به احتمال زیاد باعث کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم کل واردات (خلق تجارت) و به خصوص، سهم ده شریک دوم تجاری (انحراف تجارت) خواهد شد و در این میان افزایش درآمد کشور می تواند از شدت این تغییر بکاهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.