Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت بخش خدمات مالی در اقتصاد کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،تولید ،جدول داده ،بخش های مالی ،ستانده ،تعطیلی فرضی بخش ها ،پیوندهای پیشین و پسین

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، صنعت، بخش خدمات مالی در اقتصاد، خدمات مالی در اقتصاد کشور، اشتغال، پیوند، پیوند پسین، تولید، خدمات مالی، صنایع

در این مقاله خدمات مالی در کل اقتصاد کشور، که به 41 بخش تکیک شده، به عنوان بخش تلقی می شود که همانند سایر بخش های اقتصاد یک تابع تولید از نوع لئونتیف دارد. این صنعت برای تولید محصول خود از 41 بخش اقتصاد نهاده هایی را دریافت می دارد و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، تقسیم خطر و کاهش ریسک خدماتی را دراختیار دیگر بخشها قرار می دهد.روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های نوع دوم که در آن خدمات مالی و صنعت بیمه برای تامین نیازهای سرمایه ای نقدی و امنیت بخش های مختلف به آنها خدمت می دهد، پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها کششهای تقاضای نهایی ستانده و اشتغال، شاخص پیوند پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی صنعت، اثرات این تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که پیوندهای این صنعت با دیگر بخش ها چندان قوی نیست، ولی تعطیلی آن موجب از دست رفتن بیش از 8/225246 فرصت شغلی می شود.

خلاصه ماشینی:

"در این نوشتار با پذیرفتن یک فرض کاملا جدی،«حذف کامل خدمات کشور»در صورتپیوستن به سازمان تجارت جهانی،چارچوب نظری اثرات تعطیلی این صنعت بر اشتغال و تولید اقتصادکشور به تفکیک هر یک از بخش‌ها با به کارگیری مدل نظری دایتزنباشر و وان‌در لیندن(1997)2دریک سیستم داده-ستانده(1370)مرکز آمار ایران به محاسبه و تحلیل پیوندهای پیشین و پسین،کششتقاضای نهایی ستانده و اشتغال،و نیز اثر تعطیلی بخش یاد شده بر تولید و اشتغال اختصاص دادهمی‌شود. اگر در هر بخشی(صنعت)شاخصپیوند پیشین نرمال شده بزرگتر از واحد باشد،آن بخش از اقتصاد به طور نسبی نیازمند به افزایش زیادی دراشتغال(ستانده)برای تأمین یک واحد افزایش در تقاضای نهایی آن صنعت خواهد بود و عکس آن هنگامیاست که این شاخص کوچکتر از واحد باشد،باید اشاره شود که شاخص‌های تعریف شده برای شاخص پیوندپیشین و پسین نرمال شده به مقادیر حدی حساس بوده و از آنها متأثر می‌شود. شاخص‌های مورد استفاده در این بخش،پیوند پیشین به معنی تأثیر افزایشدر اجزای تقاضای نهایی یک بخش بر تولید و اشتغال،و پیوند پسین تأثیر تغییر در ارزش افزوده یکبخش در ستانده سایر بخش‌ها است. روشن است که صنعت خدمات مالی برای تولید ستانده خود ارتباط قوی با صنایع قبل ازخود نداشته ولی به طور نسبی از نظر پیوند پسین با قرار گرفتن در رتبه 25 در موقعیت نسبتا مناسبتریقرار دارد. ایندستاوردها نشان می‌دهد که پیوند پیشین خدمات مالی با بخش‌های اقتصادی قبل از خود نسبتا کماست و بخش عمده‌ای از افزایش تقاضای نهایی صرفا در خود این صنعت جذب می‌شود. In tthe Strategy of Economic Development,NewHaven,Yale,University Press."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.