Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تقاضای خانوار برای خدمات در ایران با تأکید بر گوه مالیاتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 135 تا 162)

کلیدواژه ها :

همجمعی ،مدل رگرسیون ،خدمات رسمی ،گوه مالیاتی ،تغییر ساختاری

کلید واژه های ماشینی : لگاریتم شاخص نسبی قیمت مسکن، لگاریتم مصرف سرانه خدمات خانوار، لگاریتم شاخص نسبی قیمت خدمات، خانوار، گوه مالیاتی، تقاضا، قیمت، خدمات، مصرف، اقتصاد

هدف از این مطالعه، تحلیل ارتباط بین تقاضای خانوار برای خدمات رسمی با جانشین های نزدیک در اقتصاد غیررسمی یا تولیدات خود مصرفی است. در این پژوهش از گوه مالیاتی به عنوان یک متغیر توضیحی، که جانشینی برای قیمت خدمات رسمی نسبت به خدمات تولید شده در بازار غیررسمی یا فعالیت های خود مصرفی است، استفاده شده است. پس از تخمین مدل تقاضا ضمن استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد کلان ایران، کشش های قیمتی بلند مدت و نیز کشش تقاضا در برابر گوه مالیاتی محاسبه شد. برای تخمین مدل از آزمون های پایایی، مدل سازی تصحیح خطای برداری و روش همجمعی یوهانسن - یوسیلیوس استفاده شد. در این مدل تغییر ساختاری ناشی از تکانه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است

خلاصه ماشینی: "زیرا با وارد کردن این متغیر،در تخمین مدل موردنظر بهبود نسبی ایجاد شده است،کهاین متغیر به صورت زیر تعریف می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)بررسی توابع واکنش آنی نیز بیانگر این امر بود که تکانه‌های وارد بر متغیر (به تصویر صفحه مراجعه شود)اثری دائمی و شدیدبر مصرف خدمات خانوار داشته ولی در مورد سایر متغیرها این تکانه به مرور زمان تعدیل شده و تأثیریبسیار ناچیز ولی دائمی بر مصرف سرانه خدمات بر جای گذاشته است. . تجزیه و تحلیل نتایج با توجه به معادله تعادلی بلندمدت تخمین زده شده و نیز نتایج حاصل از آزمون محاسبه اثر تکانه1می‌توان به نتایج زیر دست یافت: نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که مصرف سرانه خدمات خانوار نسبت به گوه مالیاتی وشاخص نسبی قیمت مسکن یا کشش بوده ولی نسبت به درآمد سرانه،شاخص نسبی قیمت خدمات وثروت سرانه بی‌کشش است. &%02122AEPG021G% طریق بازارهای غیر رسمی تأمین کرده‌اند و لذا،این امر باعث کاهش حساسیت آنها در قبال تغییر قیمتاین خدمات در بازارهای رسمی شده است،علاوه بر آن،چون هزینه تأمین مسکن به عنوان یک کالایضروری بخش اعظم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است،لذا به نظر می‌رسد خانوارهای ایرانیبا جانشین کردن خدمات خودمصرفی به جای خدمات رسمی و سعی در کاهش هزینه‌های زندگیاستفاده خود از خدمات رسمی را کاهش داده و لذا،به علت مصرف کم از خدمات حساسیت کمی بهتغییرات قیمت خدمات رسمی از خود نشان داده‌اند1(به ازای 1 درصد تغییر در(به تصویر صفحه مراجعه شود)،تنها 0/1 درصدتغییر در c حاصل شده است)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.