Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی

نویسنده: ؛

تابستان 1384 - شماره 23 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 95 تا 118)

کلیدواژه ها : ماتریسهای حسابداری اجتماعی ،حسابهای درونزا و برونزا ،توزیع درآمد ساختاری ،ماتریس ضرایب فزاینده تولید ،ماتریس ضرایب فزاینده درآمد

کلید واژه های ماشینی : ماتریس حسابداری اجتماعی ،ماتریس حسابداری اجتماعی سال ،اقتصاد ،توزیع درآمد ،خانوار ،درآمد ،الگو ماتریس حسابداری اجتماعی ،ضرایب فزاینده درآمد خانوار ،اقتصاد ایران ،خانوار شهری ،صنایع ،تولید ،درآمد خانوار ،درآمد خانوار شهری و روستایی ،ضرایب فزاینده تولید ،ضرایب فزاینده درآمد خانوار شهری ،کشاورزی ،ضرایب فزاینده ،بخش کشاورزی ،خانوار شهری و خانوار روستایی ،ضرایب فزاینده درآمد خانوار برحسب ،فزاینده تولید و ضرایب فزاینده ،خانوار روستایی ،ضرایب فزاینده تولید و ضرایب ،تولید و ضرایب فزاینده درآمد ،روستایی ،محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی ،توسعه بخش کشاورزی و صنایع ،بخش کشاورزی و صنایع ،مقاله ضرایب فزاینده تولید

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.