Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده در مورد ایران (1338-1379

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 23 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 221 تا 236)

کلیدواژه ها : شاخص قیمت مواد غذایی ،سیاستهای پولی ،ارزی تجاری ،بخش کشاورزی ،الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده ( ARDL )

کلید واژه های ماشینی : شاخص قیمت مواد غذا ،مواد غذا ،قیمت ،متغیر شاخص قیمت مواد غذا ،قیمت مواد غذا با استفاده ،سرانه داخلی مواد غذا ،متغیر کلان بر شاخص قیمت ،متغیر ،رفتار شاخص قیمت مواد غذا ،بررسی رفتار شاخص قیمت مواد ،ارز ،تولید سرانه داخلی مواد ،وقفه ،سیاست ،اقتصاد ،مواد غذا متغیر شاخص قیمت ،کلان ،ارزی ،کشاورزی ،الگو بلندمدت شاخص قیمت مواد ،تعدیل کوتاه‌مدت شاخص قیمت مواد ،الگو کوتاه‌مدت شاخص قیمت مواد ،سیاست پولی ،شاخص مواد غذا ،سطح تولید مواد غذا تأثیر ،شاخص تولید سرانه داخلی ،نرخ ارز ،لگاریتم شاخص قیمت مواد غذا ،سیاست کلان ،بررسی اثر متغیر کلان

هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.