Skip to main content
فهرست مقالات

بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 24 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 77 تا 94)

کلیدواژه ها : بی ثباتی صادرات ،نفت ،رشد اقتصادی ،همگرایی ،خودبازگشتی ،وقفه های توزیعی

کلید واژه های ماشینی : صادرات ،صادرات نفت ،صادرات نفت و رشد اقتصادی ،بی‌ثبات صادرات نفت ،بی‌ثبات صادرات نفت و رشد ،بی‌ثبات صادرات ،نفت ،رشد اقتصادی ،اقتصاد ،بی‌ثبات ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ رشد ،بی‌ثبات صادرات با رشد اقتصادی ،وقفه ،نرخ رشد بی‌ثبات صادرات نفت ،بی‌ثبات صادرات و رشد اقتصادی ،نرخ رشد صادرات نفت ،مدل ،متغیر بی‌ثبات صادرات تأثیر مثبت ،متغیر بی‌ثبات صادرات ،رابطه بلندمدت تأثیر بی‌ثبات صادرات ،درآمد ،متغیر ،انحراف ،تولید ،تعریف بی‌ثبات صادرات نفتی ،صادرات و رشد اقتصادی ،رابطه صادرات و رشد اقتصادی ،تعریف ،متغیر بی‌ثبات صادرات نفت

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دوره پنج ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایه بی ثباتی در نظر گرفته و بر اساس آن، پنج تعریف از بی ثباتی ارایه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشه دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی. در این مقاله بی ثباتی به عنوان یک متغیر در تابع تولید سنتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباط منفی میان سه تعریف مختلف اول، دوم و سوم بی ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباط بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباط بی ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه است و به نظر می رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی ثباتی صادرات نفتی نباشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.