Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده برای رفتار عقلانی مصرف کنندگان (خانوارهای شهری)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 197 تا 212)

کلیدواژه ها :

اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده ،تابع مطلوبیت نئوکلاسیک ،تئوری افریت ،شاخص افریت

کلید واژه های ماشینی : مصرف، تابع مطلوبیت نئوکلاسیک، تابع مطلوبیت، آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار، ترجیحات آشکار، آزمون، تناقض، تعمیم یافتۀ افریت، رفتار، تعمیم یافتۀ ترجیحات

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

خلاصه ماشینی:

"(2003)yentihW & gissielF 1)ترجیحات به‌طور مستقیم آشکار شده1 (R) (به تصویر صفحه مراجعه شود)سبد مصرفی iX بر سبد مصرفی jX مستقمیا ترجیح دارد،اگر و تنها اگر در دورۀ زمانی i کهسبد iX خریداری شده است،امکان خرید سبد jX نیز وجود داشت. (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به اینکه برقرار بودن اصل تعمیم یافتۀ ترجیحات آشکار شده،شرط لازم و کافی برای صحتفرضیه رفتار عقلایی و وجود تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است،لذا فرضیۀ شماره یک در مقاله حاضر بااستفاده از همین اصل مورد آزمون قرار می‌گیرد. آزمون اصل تعمیم یافتۀ ترجیحات آشکار شده،در چهارمرحله به شرح زیر انجام می‌شود: الف)ساختن ماتریس PRD هر عضو از این ماتریس که ترجیحات آشکار شدۀ مستقیم را نشان می دهد به صورت زیر تعریف می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)اگر عضو (j,i) ام این ماتریس معادل یک باشد به این معنی است که سبد مصرفی دورۀ i بر سبدمصرفی دورۀ j مستقیما ترجیح دارد. در اصل تعمیم یافتۀ ترجیحات آشکار شده که برپایۀ رابطۀ ترجیح آشکار شده انتقالی قرار دارد،گاهییک رشته از ترجیحات که شامل چند سبد مصرفی در سالهای متفاوت است،اصل مذکور رانقض کردهو به صورت یک چرخه درمی‌آیند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)ببا تعیین شاخص تعمیم یافتۀ افریت برای هریک از عناصر موجود در چرخه،ممکن است خود بهخود چرخه شکسته و تناقض مشاهده شده رفع شود. نتایج فرضیۀ یک)این فرضیه با استفاده از روش آزمون اصل تعمیم یافتۀ ترجیحات آشکار شده و بابه کارگیری کل داده‌های مصرف متوسط خانوارهای شهری طی دورۀ زمانی 1344 تا 1381 با نرم‌افزار baltaM مورد آزمون قرار گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.