Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش بینی آن تا سال 1394

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 25 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 23 تا 46)

کلیدواژه ها : کشش ،بنزین ،تقاضا ،قیمت ،پیش بینی

کلید واژه های ماشینی : بنزین ،کشش قیمتی تقاضا بنزین ،قیمت ،کشش ،تقاضا بنزین ،کشش قیمتی ،تحلیل کشش قیمتی تقاضا بنزین ،قیمت اسمی بنزین ،خودرو ،کشش پذیری تقاضا بنزین ،قیمت حقیقی بنزین ،کشش تقاضا قیمتی بنزین ،قیمت بنزین ،تقاضا کل بنزین ،مقاله کشش قیمتی تقاضا بنزین ،قیمت اسمی بنزین کشش ،کشش تقاضا بنزین ،سناریو ،افزایش قیمت بنزین ،کشش‌پذیر تقاضا بنزین ،افزایش کشش پذیری تقاضا بنزین ،تقاضا کل بنزین برآورد ،افزایش قیمت اسمی بنزین ،بنزین و تقاضا کل بنزین ،میزان کشش پذیری تقاضا بنزین ،سال افزایش قیمت بنزین ،تورم ،برآورد ،میزان کشش‌پذیر تقاضا بنزین ،افزایش قیمت

در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. برای پیش بینی میزان کشش پذیری تقاضای بنزین در هر سه سناریوی عنوان شده تورمی 5، 8 و 22 درصدی در لایحه چشم انداز برنامه چهارم توسعه سه حالت (10، 30 و 50 درصد) برای افزایش مداوم قیمت اسمی بنزین تا سال 1394 در نظر گرفته شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.