Skip to main content
فهرست مقالات

موضوع حفر قنات در کتاب فروغستان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آب، حفر قنات در کتاب فروغستان، چوب، کتاب، کتابخانه ملی‌فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه، شاقول، شاقول صفحه با زاویه منطبق، وضع جاری شدن آب چاه، نزول، زمین

خلاصه ماشینی:

"دفعه پنجم:در بیان وزن ارض برای اجرای قنوات چون در مکانی چاهی کنده باشند و خواسته باشند که بدانند که آب آن چاه کجا به روی زمین می‌نشیند یا سمتی مقصود باشد و بخواهند بدانند که در آن زمین مقصود، آب بیرون می‌آیدیا نه؟ طریقی آن است که صفحه‌[ای‌]سازند از مس؛[به شکل‌]مثلث متساوی الساقین و دو طرف قاعده آن صفحه، دو حلقه گذارند و در موقع عمود آن که وسط خط قاعده باشد، ریسمانی منقل که به سر آن سنگی یا آهنی بسته باشند ترتیب دهند و دو چوب که هر کدام به قدر پنج وجب باشد به دست دو نفر بدهند و آن چوبها را مساوی هم، رو به سمتی که مقصود است قایم سازند و با شاقول و ثقالتین راست دارند و ریسمانی که به قدر پانزده ذرع باشد، یک سر آن به سر یکی از آن دو چوب و سر دیگرش را به سر چوب دیگر ببندند و حلقه آن صفحه را از آن ریسمان گذرانیده، در وسط ریسمان نگاه دارند و ملاحظه نمایند[که‌]اگر شاقول آن صفحه با زاویه آن منطبق است، پس موضع آن دو چوب و دو شخص که چوب را نگاه داشته‌اند مساوی است و اگر شاقول صفحه با زاویه آن منطبق نیست، به هر طرف که مایل است‌[]ریسمان خشبه را از طرف دیگر پایین بیاورند تا آنکه شاقول صفحه با زاویه منطبق شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.