Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اعتبار سازه ای: نخستین گام ضرور در مطالعات بین فرهنگی (مورد: پرسشنامه گیبسون و دمبو)

نویسنده: ؛

پاييز و زمستان 1377 - شماره 12 (30 صفحه - از 107 تا 136)

کلیدواژه ها : اعتبار سازه‌ای ،روایی ،تئوری اثربخشی ،مطالعات بی فرهنگی ،اثربخشی شخصی و اثربخشی تدریس

کلید واژه های ماشینی : اعتبار سازه‌ای ،ارزیابی اعتبار سازه‌ای ،اعتبار سازه‌ای وسیله اندازه‌گیری ،ارزیابی اعتبار سازه‌ای وسیله ،اثربخشی معلمان ،گیبسون ،گویه ،گیبسون و دمبو ،اثربخشی تدریس ،مطالعه گیبسون و دمبو ،اعتبار سازه‌ای و روایی ،دمبو ،سازه‌ای ،ارزیابی اعتبار ،باندورا ،پرسشنامه گیبسون و دمبو ،متن فارسی ،وسیله اندازه‌گیری ،شخصی و اثربخشی تدریس ،اثربخشی تدریس معلمان ،اثربخشی باندورا ،اثربخشی شخصی ،مطالعه گیبسون ،شخصی تدریس و اثربخشی تدریس ،تحلیل عاملی ،فارسی پرسشنامه گیبسون ،پرسشنامه گیبسون ،اثربخشی شخصی تدریس ،آلبرت باندورا ،تدریس معلمان

در این مقاله، اعتبار سازه‌ای و روایی متن فارسی پرسشنامه گیبسون 1 و دمبو 2 (1984)برای اندازه‌گیری خود اثر بخشی معلمان دبیرستانها ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌شود.با استفاده از پنج مرحله‌ای که بوهرنستات 3 (1984)برای ارزیابی اعتبار سازه‌ای وسایل اندازه‌گیری مشخص کرده است، تحلیل عاملی نتایج حاصل از 1730 دبیر دبیرستانهای شهر تبریز با روشهای چرخشی و غیرچرخشی، به استخراج دو عامل-که همخوانی کامل با عوامل استخراج شده در مطالعه گیبسون و دمبو(1984)و ویلفوک 4 و هوی 5 (1990)داشتند-منجر گردید.از این میان، نه گویه برای اندازه‌گیری بعد اثر بخشی شخصی و هفت گویه برای اندازه‌گیری بعد اثربخشی تدریس حاصل شد.16 گویه حاصل از این تحلیل، بار دیگر برای تأیید ساختار نظری سازه عنوان شده و همچنین ارزیابی روایی آن، مورد تجزیه و تحلیل عوامل تأییدی قرار گرفتند.سه سؤال اساسی در این تحقیق مطرح بود:اول اینکه، ابعاد خود اثربخشی معلمین در ایران کدام‌اند؟و آیا این ابعاد در جوامعی که از لحاظ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، و نظامهای آموزشی متفاوت هستند، ثابت‌اند؟دوم، چگونه ابعاد مورد بحث با نظریه (تئوری)خود اثربخشی باندورا مربوطاند؟و سوم، پایداری درونی متن فارسی پرسشنامه مذکور چگونه بوده است و این متن تا چه حد با صورت انگلیسی آن همخوانی دارد.نتایج حاصله، حاکی از همسانی(ایزومورفیسم)بسیار زیاد متن انگلیسی با ترجمه فارسی، اعتبار سازه‌ای و روایی بسیاد زیاد، همچنین قبات عملکرد، قابلیت تکرارپذیری و بازیافت پذیری این وسیله-هم از لحاظ نظری و هم از نظر تجربی-در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی متفاوت است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.