Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم، آداب و کارکردها حمایتی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاييز و زمستان 1379 - شماره 16 (28 صفحه - از 3 تا 30)

کلیدواژه ها : تحولات اجتماعی ،خویشاوندی ،سنت ،مراسم ،نسل

کلید واژه های ماشینی : اجرای آداب و رسوم ازدواج ،آداب و رسوم ازدواج ،کارکردهای آداب و رسوم ازدواج ،رسوم ازدواج ،مراسم ازدواج ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،پاسخگویان ،خانواده‌های تهرانی ،نسل سوم ،کارکردهای آداب و رسوم ،نسل دوم ،شاخص پایبندی به آداب ،اجرای مراسم ازدواج ،نسل اول ،طول سه نسل ،اجرای آداب ،کارکردهای حمایتی ،اجرای مراسم ،حمایتی خانواده ،خانواده و شبکه ،شاخص پایبندی به مراسم ،ارزشهای حاکم بر خانواده ،کارکردهای خانواده ،پایبندی به اجرای آداب ،ازدواج در نسل ،نظامهای اجتماعی ،پایگاه اقتصادی ،ازدواجهای فامیلی ،دختر و پسر

در این مقاله تأثیر تحولات فرهنگی اجتماعی بر ساختار درونی خانواده تهرانی، در طول سه نسل، بررسی می‌شود.این تحولات در پی مقتضیات دوران مدرن پدید آمده است.در این تحقیق مسأله اصلی این است که، آیا با وجود تحولات رو به گسترش و همه جانبه در جامعه، خانواده و شبکه‌های پیرامون آن توانسته است با بازتولید ارزشهای حاکم بر خود موجودیتش را در طول سه نسل تداوم بخشد یا خیر؟برای دستیابی به این هدف طرح تحقیقی برای شهر تهران فراهم و برای اجرای آن از روش مطالعه اسنادی و منابع و روش پیمایشی، با بهره‌گیری از تکنیک تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه و با مراجعه به پاسخگواین، استفاده شد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که خانواده در اجرای آداب و رسوم ازدواج توانسته است کارکردهای خود را حفظ کند و تداوم بخشد و به نسلهای بعد منتقل نماید.همچنین نقش حمایتی خود را به اعضایش، با وجود تغییرات، از دست ندهد.از طرف دیگر، با وجود پایایی کارکردهای آداب و رسوم ازدواج و تشدید در اجرای مراسم برخی از سنتها و ارزشهای حاکم بر خانواده، شبکه خویشاوندی تحت تأثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و در نگرش به بعضی از آنها تغییرات مشاهده شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.