Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 113 تا 142)

کلیدواژه ها :

تحصیلات ،قومیت ،نابرابری آموزش ،تحولات جمعیتی ،گروههای قومی- مذهبی

کلید واژه های ماشینی : قومی، قومیت، جمعیت، آموزش، نگرش، اهل سنت، خانواده، زنان، گرایش، نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی

مقاله حاضر به مسئله هویت و ابعاد مختلف آن در استان سیسیتان و بلوچستان می‌پردازد.در این مقاله با استفاده از داده‌های گردآوری شده در چهار شهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرشهای اجتماعی بررسی می‌شود. داده‌های مورد استفاده، از نمونه‌ای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد.در یک سو هنجارهای خانوادگی با تأکید بر ارزشهای جمعگرایانه، تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر، هنجارهای جدید خانوادگی با گرایشهای فردگرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد.این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تکایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه تیلور نشان می‌دهد مه با کنترل سن، جنس، شغل و آموزش تفاوت مشاهده شده بین گروههای مذهبی-قومی همچنان پایدار مانده است اما اثر تعاملی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. دلایل مختلفی را می‌توان برای تغییر ترکیب جمعیتی گروههای قومی-مذهبی برشمرد اما در اینجا تنها به دو متغیر یعنی نگرش در مورد هنجارهای خانوادگی و گرایش به مهاجرت و توزیع آنها در گروههای قومی-مذهبی پرداخته می‌شود. چون متغیر اصلی در این تحقیق گروههای قومی و مذهبی است برای برخورداری از تعداد مناسبی از قومیتها در شهرهای منتخب حجم نمونه برای هر شهر منتخب به شرح زیر تعیین شد: زاهدان دارای بیشترین جمعیت افراد 15 ساله و بالاتر در این استان است(جدول 1)و طبعا به لحاظ بسیاری از متغیرهای مورد تحقیق پرتنوع است لذا حجم نمونه آن با حداکثر خطای نمونه‌گیری 3 درصد در سطح اطمینان 95 درصد به اضافه احتمال افت نمونه(ناشی از عدم دسترسی به پاسخگوی منتخب یا امتناع از پاسخگویی)1350 نفر در نظر گرفته شد. انتظار می‌رود با توجه به تأثیر سواد بر نگرش نسبت به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) خانواده، این تفاوت در میان گروههای مذهبی نیز مشاهده شود. با توجه به تفاوت سطح سواد در بین‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) گروههای مذهبی انتظار می‌رود شیعیان بیشتر از اهل سنت، هنجارها و نگرشهای جدید را در مورد خانواده پذیرفته باشند. ارزشهای خانوادگی در بین گروههای مذهبی در جدول 10، نگرش گروههای مذهبی نسبت به ارزشها و هنجارهای خانوادگی ارائه شده است: همان‌طور که ارقام جدول 10 نشان می‌دهد اهل سنت به الگوی سنتی خانواده گرایش بیشتری دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.