Skip to main content
فهرست مقالات

قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1382 - شماره 21 (30 صفحه - از 113 تا 142)

کلیدواژه ها : قومیت ،نابرابری آموزش ،تحولات جمعیتی ،گروههای قومی- مذهبی ،تحصیلات

کلید واژه های ماشینی : تمایل به مهاجرت ،اهل سنت ،نسبت به هنجارهای خانوادگی ،قومی ،گروههای قومی ،خانواده در سنین بالاتر ،مذهبی ،خانوادگی ،گروههای مذهبی ،هنجارهای خانوادگی ،تشکیل خانواده در سنین ،گرایش به مهاجرت ،ترکیب جمعیت ،اهل سنت به مهاجرت ،تکایل به مهاجرت ،تحولات جمعیتی ،سنین بالاتر ،تغییر در ترکیب مذهبی ،ترکیب مذهبی جمعیت ،سن ازدواج ،جمعیت اهل سنت ،مورد هنجارهای خانوادگی ،زنان اهل سنت ،هنجارهای جدید خانوادگی ،گروههای قومی و مذهبی ،درصد اهل سنت ،جمعیتی گروههای مذهبی ،ارزشها و هنجارهای خانوادگی ،ترکیب قومی ،جمعیتی گروههای قومی

مقاله حاضر به مسئله هویت و ابعاد مختلف آن در استان سیسیتان و بلوچستان می‌پردازد.در این مقاله با استفاده از داده‌های گردآوری شده در چهار شهر استان سیستان و بلوچستان، تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرشهای اجتماعی بررسی می‌شود. داده‌های مورد استفاده، از نمونه‌ای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان، خاش، چابهار و زابل گردآوری شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد.در یک سو هنجارهای خانوادگی با تأکید بر ارزشهای جمعگرایانه، تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر، هنجارهای جدید خانوادگی با گرایشهای فردگرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد.این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تکایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.