Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 171 تا 190)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،مهارت فردی ،کار آفرینی ،و مطبوعات ،ریسک پذیری

کلید واژه های ماشینی : مطبوعات، توسعه مطبوعات، عرصه نشریات و مطبوعات، ویژگیهای کار آفرینانه توجه، دانش‌آموختگان، دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی، توسعه مطبوعات و نشریات کشور، بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی، توسعه، علوم انسانی در توسعه مطبوعات

این مقاله که حاصل تحقیق میدانی است ویژگیهای کار آفرینی دانش آموختگان را در بخشهای مطبوعاتی جامعه مورد بررسی قرار داده است و با این جهت گیری که دانش آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی بویژه رشته‌های علوم انسانی باید نقش ممتازی در توسعه مطبوعاتی کشور داشته باشند، مطالعات آن آغاز شده است.لذا با انتخاب حجم نمونه‌ای بر اساس فرمول مربوطه به تعداد 286 نفر از شاغلین در عرصه نشریات و مطبوعات مستقر در شهر تهران به بررسی تجربی سؤالها و فرضیه‌های تحقیق پرداخته است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و سؤنالات با طیف لیکرت تنظیم شده است.در این تحقیق علاوه بر شناسایی مشخصات فردی شاغلین در مطبوعات به ویژگیهایی از جمله، دارا بودن مدارک دانشگاهی، داشتن انگیزه فردی، ریسک پذیری، مهارت فردی، خلاقیت و سایر ویژگیهای کار آفرینانه توجه شده است.بررسی تجربی نشان داده است که بین ویژگیهای کار آفرینی با دارا بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی، ریسک پذیری، داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته‌های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات کشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته‌های دیگر دانشگاهی بوده است.

خلاصه ماشینی: "بررسی تجربی نشان داده است که بین ویژگیهای کار آفرینی با دارا بودن آموزشهای رسمی دانشگاهی، ریسک پذیری، داشتن مهارت فردی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و در این میان سهم دانش آموختگان رشته‌های علوم انسانی در توسعه مطبوعات و نشریات کشور بیش از سایر دانش آموختگان در رشته‌های دیگر دانشگاهی بوده است. عوامل کلیدی در فعالیتهای کار آفرینانه مطبوعاتییافته‌های تحقیق حاضر به چند عامل اساسی برای توسعه کارهای مطبوعاتی اشاره دارد که به شرح زیر می‌آید؛1-آزادیهای سیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه2-برنامه ریزی و مدیرت صحیح3-گسترش امکانات و فن آوری4-افزایش رفاه مالی و امنیت شغلی5-توسعه فرهنگی و اجتماعیدر این تحقیق حدود 3/43 درصد از پاسخگویان به مورد اول پاسخ مثبت داده‌اند و معتقدند که آزادی سیاسی و آزادی بیان و اندیشه می‌تواند به ترویج فرهنگ کار آفرینانه در مشاغل مطبوعاتی منجر شود و حدود 17 درصد به مورد دوم و سوم و چهارم پاسخ داده‌اند و بر این عقیده بودند که کلید توسعه کار آفرینانه در عرصه مطبوعات و نشریات، برنامه ریزی، مدیریت، گسترش امکانات و فناوری، افزایش رفاه و امنیت شغلی مربوط است. نتایج بدست آمده حاکی از روابط معنی دار بین ویژگیهای کار آفرینانه شاغلین در عرصه مطبوعات مطبوعات و نشریات کشور با خصوصیاتی از جمله تناسب با آموزشهای دانشگاهی، مهارتهای فردی، ریسک پذیری و نیاز به توفیق و خلاقیت دارد و از طرف دیگر نتایج تجربی تحقیق نشان داده است که فضای باز اجتماعی و سیاسی و آزادیهای نوشتاری و گفتاری از عوامل کلیدی توسعه مطبوعات تلقی میشوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.