Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (32 صفحه - از 33 تا 64)

کلیدواژه ها : سرمایه اجتماعی ،مدیریت شهری ،روش تحقیق کیفی ،روش نظریه بنیانی ،نظریه بنیانی ،شورای شهر

کلید واژه های ماشینی : سرمایه اجتماعی ،نظریه سرمایه اجتماعی ،دمکراتیک ،اعضای شورا ،اعضای شوراهای مورد مطالعه ،اعضای شوراهای شهر ،شوراهای شهر ،شوراهای اسلامی شهرها ،حکومت محلی ،عوامل موثر بر عملکرد ،سازمان‌های دمکراتیک ،عملکرد نهادهای دمکراتیک ،نهادهای دمکراتیک ،سازمان‌های محلی ،مشارکت مردم ،عملکرد حکومت محلی ،امتناع از مشارکت ،شوراهای اسلامی ،جامعه محلی ،راهبردهای مربوط به پدیده ،نهاد شورا ،تاثیر سرمایه اجتماعی ،تجربه‌های عمل جمعی دمکراتیک ،عملکرد شورا ،روش تحقیق ،شهر تهران ،سنت‌های دمکراتیک ،فقدان سنت‌های دمکراتیک ،انجمن‌های شهر ،افکارسنجی دانشجویان ایران

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره‌یافت کیفی«نظریه بنیانی»، با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن‌ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است.تحلیل داده‌های مطالعه و«مدل نظریه‌ای»ساخته شده نشان می‌دهد که: شرایط علی«فقدان سنت‌های دمکراتیک»، «نظام اداری متمرکز»و«قوانین مبهم»منجر به پدیده«فقدان نهادینگی»در شوراها می‌شوند و حوزه عمل و اختیارات آن‌ها را محدود می‌کنند.در این وضعیت اعضای شوراهای شهر با اتخاذ راهبردهای«نهاد خواهی»و«حمایت خواهی»از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، «نگرانی»، «امتناع از مشارکت»، «امیدواری»و«کارایی»بوده‌اند.«نگرانی»به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد.امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده‌اند.«امیدواری»پدیده‌ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار-حتی با گذشت از منافع شخصی خود-دست می‌زند.یافته‌های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان‌های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله«نهادینگی»سازمان‌های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی-اداری کارآمد و تجربه‌های عمل جمعی دمکراتیک است.این مسئله در نظریه سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه‌یافته است، به دلیل قدمت سازمان‌های دمکراتیک و نهادینه شدن آن‌ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.