Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خودکشی در شهرستان کوهدشت

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 275 تا 294)

کلید واژه های ماشینی : خودکشی، بررسی خودکشی در شهرستان کوهدشت، خودکشی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان، اجتماعی، اقتصادی، خودکشی‌ها، زنان، سنی، علل

هدف از این تحقیق، بررسی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر خودکشی در شهرستان کوهدشت (در استان لرستان)، شناخت پیامدهای هر یک از عوامل، ارائه راهکارهای عملی جهت سامان دهی و نیز تلاش برای کاهش خودکشیهاست. اساس نظری این مطالعه، نظریه دورکیم درباره خودکشی است. در این تحقیق که تحقیقی پیمایشی (Survey) است از روش بررسی اسناد، مدارک و روش میدانی استفاده شده است. در این مطالعه تمام خودکشی های سالهای 1376-1378 در ارتباط با بسیاری از شاخصهای اقتصادی – اجتماعی بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که خودکشی در این شهرستان تابع علل اقتصادی – اجتماعی بوده و کاهش آن بستگی به اصلاح شرایط اقتصادی – اجتماعی دارد.

خلاصه ماشینی:

"سؤال اصلی تحیق این است:چه شرایط اقتصادی-اجتماعی در شهرستان کوهدشت بر خودکشی و افزایش میزان آن مؤثر بوده است؟ فرضیات تحقیق عبارتند از: 1-به نظر می‌رسد در این شهرستان خودکشی بین زنان بیش از مردان است. جدول زیر ارتباط وضعیت تأهل و علل خودشی را نشان می‌دهد: جدول شماره چهار:علل خودکشی افراد به تفکیک وضعیت تأهل {Sسن/علل خودکشی#اختلاف خانوادگی#مشکل عصبی#مشکل مالی#مشکل تحصیلی#نامعلوم#جمعS} {Sمجرد#26 42/6 54/2#7 11/5 36/6#5 8/2 62/5#3 4/9 100#20 32/8 60/6#61 59/2S} {Sمتاهل#22 52/4 45/8#4 9/4 3/4#3 7/1 37/5#-#13 31 39/4#42 40/8S} {Sجمع#48 46/6#11 10/7#8 7/8#3 2/9#33 32#103 100S} بر اساس اطلاعات جدول بالا،اختلاف خانوادگی،مشکل عصبی،مشکل مالی،و مشکل تحصیلی بر خودکشی افراد متأهل بیش از افراد مجرد تأثیر گذاشته است،به طوری که اختلاف خانوادگی با 48 در صد از مجموع علل خودکشیها در رتبه او،مشکل عصبی با 10/7 در صد و مشکل مالی با 7/8 در صد در مراتب بعدی قرار دارد. جدول شماره پنج:علل خودکشی افراد به تفکیک سطح زندگی {Sسن/علل خودکشی#اختلاف خانوادگی#مشکل عصبی#مشکل مالی#مشکل تحصیلی#نامعلوم#جمعS} {Sضعیف#30 46/2 62/5#8 12/3 72/7#8 12 100#1 1/5 33/3#18 27/7 54/5#65 63/1S} {Sمتوسط#16 47/1 33/3#3 8/8 27/2#-#2 5/9 66/7#13 38/2 39/4#34 33S} {Sخوب#2 50 4/2#-#-#-#2 50 6/1#4 3/9S} {Sجمع#48 46/6#11 10/7#8 7/8#3 2/9#33 32#103 100S} 6)نتیجه‌گیری و پیشنهادها در این تحقیق،عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر خودکشی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان در سالهای 1376-1378 بررسی شده است. ورود عناصر فرهنگی بیگانه از طریق رسانه‌ها،ایجاد توقعات جدید و القای شیوه زندگی ناهمگون با فرهنگ جامعه،باعث شده که نسل جوان ناهمزبانی با نسل گذشته داشته و بیشتر خودکشیها در این شهرستان به علت اختلاف خانوادگی بوده است،به طوری که بر اساس یادداشتهای باقی مانده بیشتر جوانان که اقدام به خودکشی کرده‌اند از عدم توافق خود و والدین‌شان شکایت داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.