Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 85 تا 98)

کلیدواژه ها :

مدیریت سود ،مالکیت نهادی ،تمرکز مالکیت نهادی ،‌ حاکمیت شرکتی

کلید واژه های ماشینی : درصد مالکیت نهادی سهام عادی، مالکیت نهادی سهام، مدیریت سود، میانگین درصد مالکیت نهادی سهام، مالکیت نهادی سهام و مدیریت، اقلام تعهدی غیر عادی، مالکیت نهادی، نهادی سهام و مدیریت سود، متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی، اطلاعات

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی سهام بر شیوه مدیریت سود شرکت تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. در مطالعات پیشین، پیرامون رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود، ‌فرض شده است که شرکتها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیرعادی به منظور مدیریت سود می باشند و تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی در توانایی مدیران برای مدیران سود، نادیده گرفته شده است. سرمایه گذاران نهادی، کیفیت حاکمیت شرکتی را در گزارشگران مالی بهبود می بخشند. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،‌ جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. دو نوع آزمون مختلف شامل آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه، برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مالکیت نهادی مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود می باشد.

خلاصه ماشینی: "دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی،تهران،ایران (تاریخ دریافت:29/5/1387،تاریخ تصویب:24/9/1387)چکیده تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که‌ آیا مالکیت نهادی سهام بر شیوه مدیریت سود شرکت تأثیر دارد،صورت پذیرفته است. در مطالعات پیشین،پیرامون رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود،فرض شده است که‌ شرکت‌ها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیر عادی به منظور مدیریت سود می‌باشند و تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی در توانایی مدیران برای مدیریت سود،نادیده گرفته شده‌ است. ب)برای بررسی اثر افزاینده تمرکز مالکیت نهادی سهام بر مدیریت اقلام تعهدی در کنار متغیر مجازی CONC ،از متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی (INST) به عنوان‌ متغیرهای مستقل استفاده شده است. همچنین در نگاره شماره‌ (2)،نتایج حاصل از مدل رگرسیون اقلام تعهدی غیر عادی؟؟؟،براساس متغیر میانگین‌ درصد مالکیت نهادی سهام عادی (INST) ،با به کارگیری مدل کاهش‌یافته (2)؟؟؟ صفر فرض شده‌اند)،گزارش شده است. با توجه به نتایج حاصل از مدل کاهش‌یافته(2)، ضریب متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی (INST) ،منفی به دست آمده است‌ که پیش‌بینی موجود در فرضیه اول،مبنی بر این که سرمایه‌گذاران نهادی،مدیریت اقلام‌ تعهدی شرکت را کاهش می‌دهند،تأیید می‌نماید. اما با استفاده از مدل‌ کامل،ضریب متغیر میانگین درصد مالکیت نهادی سهام عادی (INST) ،همچنان منفی و به‌ لحاظ آماری بعد از شامل شدن تمام متغیرهای کنترل در مدل رگرسیون،در سطح خطای‌ کمتر از 10% معنی‌دار شده است. جدول ضرایب،آماره t و p-value مدل شماره(3)برای فرضیه اول (به تصویر صفحه مراجعه شود) در نتیجه فرضیه اول در سطح معنی‌داری 90%،مورد تأیید قرار می‌گیرد و می‌توان‌ گفت که بین درصد مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود،رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.