Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل اجتماعی موثر در افسردگی دانشجویان شیراز

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : افسردگی از آزمون افسردگی ،میانگین افسردگی دانشجویان دانشگاه ،افسردگی در دانشجویان دانشکده ،افسردگی دانشجویان ،دانشجویان دانشگاه شیراز مورد مطالعه ،میانگین افسردگی دانشجویانی ،افسردگی در دانشجویان ،میزان افسردگی ،میانگین افسردگی ،متغیرهای محیطی ،تحصیلی دانشگاه انطباق ،دانشجویان دانشگاه ،متغیرهای محیطی و اجتماعی ،تحصیلی ،دانشجویان دانشکده ،تئوری انطباق محیطی ،دانشگاه انطباق دهند ،متغیرهای اجتماعی ،شکست تحصیلی ،بلی ،میزان انطباق ،میزان انطباق و سازگاری دانشجویان ،درجه افسردگی ،ماهه ،تئوری انطباق ،افسردگی رابطه ،مورد آزمون ،میزان انطباق و سازگاری ،توجه به معیارهای آزمون ،مورد مطالعه

در این تحقیق، تأثیر متغیرهای محیطی و اجتماعی در افسردگی یک نمونه 544 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز مورد مطالعه قرار گرفت.برای تعیین درجه افسردگی از آزمون افسردگی بک)BDI(و برای مشخص ساختن تأثیر متغیرهای اجتماعی از پرسشنامه‌یی که در اختیار دانشجویان قرار گرفت، استفاده بعمل آمد.در این تحقیق با استفاده از دیدگاه کنش متقابل و تئوری انطباق محیطی، شش فرضیه درباره‌ی افسردگی دانشجویان مورد آزمون قرار گرفت.بیشترین درجه افسردگی در دانشجویان دانشکده مهندسی و کمترین آن در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی مشاهده گردید.دانشجویانی که نتوانسته بودند خود را با شرایط تحصیلی دانشگاه انطباق دهند و یا دچار رویدادهای ناخوش‌آیندی از قبیل مشاجرات خانوادگی، بیماری، شکست تحصیلی، شکست در ازدواج و جدایی پدر و مادر شده بودند از افسردگی بیشتری برخوردار بودند.نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که میانگین افسردگی دانشجویان دانشگاه شیراز 42/13 می‌باشد که با توجه به معیارهای آزمون یک افسردگی خفیف به حساب می‌آید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.