Skip to main content
فهرست مقالات

اثر خلق (عواطف) بر پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (دوم)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلید واژه های ماشینی : حیطه‌ی عاطفی در یادگیری ،پردازش اطلاعات و یادگیری ،حیطه‌ی عاطفی ،اطلاعات بدست‌آمده با استفاده ،زبان انگلیسی ،خلق و تداعی واژگانی ،پردازش اطلاعات ،یادگیری انگلیسی ،یادگیری زبان ،تداعی واژگانی ،تغییرات انرژی گالوانیک پوست ،مورد نحوه‌ی بهینه‌سازی روش تدریس ،آزمودنیها ،BDI ،واژگانی ،حافظه و یادگیری ،کارت محرک ،انتخاب آزمودنیها ،انرژی گالوانیک پوست ،گالوانیک پوست ،کارتهای نمایش ،ارتباط خلق ،بدست‌آمده ،معیار انتخاب ،بار عاطفی ،مورد آزمون ،منفی ،نتایج بدست‌آمده ،بار عاطفی منفی ،نمایش داده

به علت اهمیت نقش حیطه‌ی عاطفی در یادگیری انگلیسی، به عنوان زبان دوم یا زبان بیگانه و از آنجا که تا کنون پژوهش دیگری در این حیطه در ایران انجام نشده است، این پژوهش به بررسی ارتباط خلق(عواطف)با پردازش اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی می‌پردازد.در این تحقیق تعداد 30 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاههای شهر تهران، بر اساس معیار انتخاب آزمودنیها، انتخاب شده و در چهار مرحله مورد آزمون قرار گرفتند.اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری آزمون t، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با 95 درصد اطمینان مشخص گردید که ارتباط بین خلق و تداعی واژگانی، وضعیت تاهل و شهرنشینی معنی‌دار و ارتباط بین خلق، سن و تغییرات انرژی گالوانیک پوست معنی‌دار نیست.در نهایت، پیشنهادهایی در مورد نحوه‌ی بهینه سازی روش تدریس با استفاده از تئوری پردازش اطلاعات و شیوه‌های تدریس مطرح گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.