Skip to main content
فهرست مقالات

اثر خلق (عواطف) بر پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (دوم)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی، پردازش اطلاعات و یادگیری زبان، اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی، حیطه‌ی عاطفی در یادگیری انگلیسی، خلق، عواطف، خلق و تداعی واژگانی، تدریس، زبان، تئوری پردازش اطلاعات

به علت اهمیت نقش حیطه‌ی عاطفی در یادگیری انگلیسی، به عنوان زبان دوم یا زبان بیگانه و از آنجا که تا کنون پژوهش دیگری در این حیطه در ایران انجام نشده است، این پژوهش به بررسی ارتباط خلق(عواطف)با پردازش اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی می‌پردازد.در این تحقیق تعداد 30 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاههای شهر تهران، بر اساس معیار انتخاب آزمودنیها، انتخاب شده و در چهار مرحله مورد آزمون قرار گرفتند.اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری آزمون t، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با 95 درصد اطمینان مشخص گردید که ارتباط بین خلق و تداعی واژگانی، وضعیت تاهل و شهرنشینی معنی‌دار و ارتباط بین خلق، سن و تغییرات انرژی گالوانیک پوست معنی‌دار نیست.در نهایت، پیشنهادهایی در مورد نحوه‌ی بهینه سازی روش تدریس با استفاده از تئوری پردازش اطلاعات و شیوه‌های تدریس مطرح گردید.

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری آزمون t، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با 95 درصد اطمینان مشخص گردید که ارتباط بین خلق و تداعی واژگانی، وضعیت تاهل و شهرنشینی معنی‌دار و ارتباط بین خلق، سن و تغییرات انرژی گالوانیک پوست معنی‌دار نیست. (بک، 1976)بدلی و همکاران(1984)نیز خاطر نشان ساخته‌اند که نقص توجه به شدت بر توان یادگیری تاثیر می‌گذارد و این امر ناشی از آن است که قدرت حافظه و توان یادآوری اطلاعات با میزان توجه ارتباط مستقیم دارد. مواد: پرسشنامه‌ی گردآوری اطلاعات عمومی در مورد آزمودنیها که معیار انتخاب را تحت پوشش قرار میداد:آزمون افسردگی بک(BDI)برای سنجش خلق آزمودنیها توسط پژوهشگر، کارتهای محرک نمایش بیست واژه(Complex Stimuli)با بار عاطفی مثبت و منفی که از فهرست واژگانی مندرج در انتهای کتابهای انگلیسی دوره دبیرستان استخراج شد، همه‌ی این واژه‌ها صفت و به طور تصادفی انتخاب و بر هر کارت محرک دو واژه(یکی با بار عاطفی مثبت و دیگری با بار عاطفی منفی)نمایش داده شد، کارتهای نمایش ده جمله(Hyper-Complex Stimuli)که هر یک دارای یک جای خالی بود و چهار صفت(دو صفت با بار عاطفی مثبت و دو صفت با بار عاطفی منفی)به دنبال آن ذکر شده بود و هیچ یک از این صفات بر دیگری برتری نداشته و قرارگیری هر یک در جمله از نظر دستوری تفاوتی با دیگر واژه‌ها نداشت. در نهایت، خاطر نشان می‌سازد که توجه معلمین به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراگیران نیز بسیار حائز اهمیت است و آنها باید تا حد امکان برای هر فراگیر از راهبردی ویژه(تدریس)استفاده نمایند و موارد فوق درباره بکارگیری نظریه پردازش اطلاعات در یادگیری را نادیده نیانگارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.