Skip to main content
فهرست مقالات

نقش خود طرحواره منفی در شکل گیری و تداوم افسردگی دوران کودکی و نوجوانی

نویسنده: ؛

بهار 1376 - شماره 21 (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : خودارجاعی ،افسرده ،لغات خودارجاعی منفی ،گروه غیر افسرده ،طرحواره منفی ،منفی ،لغات خودارجاعی ،غیر افسرده لغات خودارجاعی ،خودارجاعی منفی ،غیر افسرده ،حالت افسردگی بر تکلیف ،لغات خودارجاعی مثبت ،معنایی ،خودارجاعی مثبت ،کلمات خودارجاعی منفی ،کلمات خودارجاعی مثبت ،بار عاطفی مثبت ،مورد نمرات تکلیف درجه‌بندی ،تحلیل واریانس ،مقایسه با گروه غیر ،معنایی مثبت و منفی ،کودکان افسرده ،کلمات خودارجاعی ،صفات خودارجاعی مثبت ،صفات خودارجاعی ،کودکان غیر افسرده ،یادآوری لغات خودارجاعی ،بار عاطفی ،آزمودنیهای افسرده ،مورد بار عاطفی مثبت

آزمایش حاضر به بررسی نقش خود-طرحواره منفی در شکل‌گیری و تداوم افسردگی در پسران 16-9 ساله تهرانی با استفاده از کلمات خود ارجاعی و معنایی مثبت و منفی پرداخته است.نتایج آزمایش حاضر حاکی از آن است که:1-«خود»به عنوان سازمان‌دهنده اطلاعات هم در کودکان و هم در نوجوانان عمل می‌نماید.2-ارزیابی آزمودنیهای افسرده(کودکان و نوجوانان)از خودشان در مقایسه با گروه غیر افسرده کمتر مثبت است.3-فقط نوجوانان افسرده در مقایسه با گروه غیر افسرده، خود را منفی‌تر ارزیابی می‌کنند.4-تمامی آزمودنیها، جز نوجوانان افسرده، بیشتر لغات خود ارجاعی مثبت را در مقایسه با لغات خودارجاعی منفی به خاطر می‌آورند.برخی از دیدگاهها بروز علایم افسردگی در دوران کودکی را مشابه با نحوه بروز آن در بزرگسال می‌دانند.بر اساس این دیدگاهها، علایم افسردگی دوران کودکی، مشابه با علایم آن در بزرگسالی است. این علایم شامل تظاهرات خلقی)Affective(، شناختی)Cognitive(، انگیزشی)Motivational(، و روانی-حرکتی)Psychomotor(است.البته برخی علایم ویژه سنی)Age Specific Criteria(چون افت تحصیلی، و اضطراب جدایی در نظر گرفته شده است)e.g.Cantwell,etal,1991؛Puig Antich,etal,)1987.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.